О   Б И Б Л И О Т Е Ц И   М А Т И Ц Е   С Р П С К Е  


БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ ДАНАС
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  ДОБРОДОШЛИЦА
  УПРАВНИК БИБЛИОТЕКЕ
  ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД
  БИБЛИОТЕКА ДАНАС
  ОДЕЉЕЊА
  МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

НОВА ЗГРАДА


 
 
 
Нова зграда

Библиотека је смештена у згради Матице српске, а део њених збирки налази се у одвојеном и дотрајалом магацинском простору. Због дугогодишњих проблема са простором 1991. године приступило се доградњи нове зграде, која са постојећом чини целину.

Нова зграда Библиотеке има 4.300 м2, а највећи део простора је намењен за смештај публикација. Постављено је укупно двадесет километара металних полица у компактном (покретном) смештају. Стари и нови магазин чине целину. Стару и нову зграду повезује јавни каталог. У новој згради су отворене две читаонице, опремљене радне просторије и савремени климатско-вентилациони уређаји.

Припрема, пројектна документација и почетак радова финансирани су из буџета Војводине, а од 1992. градња се финансира из републичког буџета, преко Министарства културе Србије. Зграда је довршена и опремљена средствима Националног инвестиционог плана.

Нова зграда Библиотеке Матице српске свечано је отворена 23. новембра 2007.

 

© Библиотека Матице српске 2003 - 2015