И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е   З А   И З Д А В А Ч Е  


ОБАВЕЗНИ ПРИМЕРАК
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  CIP - КАТАЛОГИЗАЦИЈА У ПУБЛИКАЦИЈИ
  ОБАВЕЗНИ ПРИМЕРАК
  ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА
   
   

Пријем обавезног примерка
Адреса:
Библиотека Матице српске
(обавезни примерак)
Матице српске 1
21000 Нови Сад
 
+381 21 6612 254
+381 021 420 199 / лок. 153
/факс +381 021 420 271

e-mail:l:sdrazic@bms.ns.ac.rs

e-mail:l:obavezni@bms.ns.ac.rs

 
Контакт: Стеван Дражић
 
 
Обавезни примеракПоштовани издавачи,

Библиотека Матице српске обраћа се свим издавачима у АП Војводини да заједнички успешно применимо Закон о обавезном примерку публикација („Сл. гласник РС“ бр. 52/11, 13/16).

Овим Законом прецизно је регулисан начин достављања и чувања обавезног примерка у Републици Србији.
Обавезни примерак за целу Републику прикупљају, размењују и чувају Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске. Тако се ово културно добро чува на два места.

Издавачи са територије АП Војводине обавезни примерак публикација достављају Библиотеци Матице српске у шест примерака и један примерак публикације, припремљен за штампу, у формату PDF (PDF се у депозитним библиотекама не сме умножавати).

Поменуте и друге одредбе Закона примењују се од 27. 02. 2016. године.

Обавезни примерак је заједничко добро издавача и библиотека у којима се чува. Подаци о свакој објављеној публикацији су доступни у узајамном електронском каталогу и преко интернета што је у интересу сваког издавача.

У Закону о библиотечко информационој делатности („Сл. гласник РС“ бр. 52/11) је прецизирана укупна делатност у Републици и послови Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске.
ЗАКОН О ОБАВЕЗНОМ ПРИМЕРКУ ПУБЛИКАЦИЈА (PDF)
    

© Библиотека Матице српске 2015