И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е   З А   И З Д А В А Ч Е  


ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  CIP - КАТАЛОГИЗАЦИЈА У ПУБЛИКАЦИЈИ
  ОБАВЕЗНИ ПРИМЕРАК
  ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА
   

Пријем обавезног примерка и издавање потврда за откуп
Адреса:
Библиотека Матице српске
(обавезни примерак)
Матице српске 1
21000 Нови Сад
+381 21 6612 254
+381 021 420 199 / лок. 153
/факс +381 021 420 271

e-mail:l:sdrazic@bms.ns.ac.rs

e-mail:l:obavezni@bms.ns.ac.rs

Контакт: Стеван Дражић
 
 
Откуп књига 2017.

   

Текст конкурса за откуп публикација објављених 2016. године

Образац 1 за откуп публикација објављених 2016. године

Образац 2 за откуп публикација објављених 2016. године

Образац 3 за откуп публикација објављених 2016. године

Водич кроз конкурсну процедуру

Напомена: Захтеви за издавање потврда за откуп могу се упутити и мејлом.

Потврде за откуп издају се од 6. фебруара до 10. марта. 2017. године.

 
Откуп књига 2016.

   

Текст конкурса за откуп публикација објављених 2015. године

Образац 1 за откуп публикација објављених 2015. године

Образац 2 за откуп публикација објављених 2015. године

Образац 3 за откуп публикација објављених 2015. године

Откуп књига 2015.

Текст конкурса за откуп публикација објављених 2014. године 

© Библиотека Матице српске 2015