И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е   З А   Б И Б Л И О Т Е К А Р Е  


СТРУЧНИ ИСПИТИ
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  СТРУЧНИ ИСПИТИ
  СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
   
   

Матични послови
руководилац одељења
Новка Шокица Шуваковић
e-mail: novka@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 529 749
+ 381 21 420 199 / 278
 
за високошколске и народне библиотеке
Марина Шмудла
e-mail: msmudla@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 525 859
+ 381 21 420 199 / 277
Силвија Чамбер
e-mail: cambers@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 529 749
+ 381 21 420 199 / 276
 
 
 
Стручни испити у библиотечко-информационој делатности
 
   
  У складу са Законом о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС" бр. 52/11), Правилником о програму стручних испита у библиотечко-информационој делатности, начину њиховог полагања и висини накнаде за рад Комисије за полагање стручних испита ("Службени гласник РС" бр. 123/12),  Законом о надлежностима Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник Републике Србије”, бр. 99/2009) и Решењу о именовању Комисије за полагање стручног испита запослених у библиотекама Покрајинског секретаријата за образовање и културу (бр. 106-152-01380/2007-03 од 19. децембра 2007. године), Библиотека Матице српске организује полагање стручног испита у библиотечко-информационој делатности. Полагање испита организује се у два испитна рока (мајски и новембарски) у просторијама Библиотеке.
   
 
ПРЕДМЕТ ПРЕДАВАЧ е-пошта
Основи система државне управе и уставног уређења и прописи из библиотечко-информационе делатности мр Радмила Дабановић R.Dabanovic@pf.uns.ac.rs
Основе библиотекарства мр Гордана Ђилас gordana@bms.ns.ac.rs
Каталогизација и предметна и стручна класификација Меланија Блашковић
(испитивач за део предмета „Каталогизација")

Љиљана Клевернић
(испитивач за део предмета „Предматна и стручна класификација")
melanija@bms.ns.ac.rskleverniclj@bms.ns.ac.rs
Информатика у библиотекарству Новка Шокица Шуваковић novka@bms.ns.ac.rs
Библиографија Марија Јованцаи marijajovancai@gmail.com
Историја писма, књиге и библиотека мр Душица Грбић dgrbic@bms.ns.ac.rs
Заштита библиотечке и архивске грађе Горан Влаховић goranvlahovic@bms.ns.ac.rs
   

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА – МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК 2020.

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА (за запослене у библиотечко-информационој делатности)

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА (по основу члана 8. став 2. Правилника)

ИСПИТНА ПИТАЊА

   

ПРАВИЛНИК

ЦЕНОВНИК
 

© Библиотека Матице српске 2020