О Д Е Љ Е Њ А   Б И Б Л И О Т Е К Е   М А Т И Ц Е   С Р П С К Е  


НАБАВКА И РАЗМЕНА ПУБЛИКАЦИЈА
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  СТАРА И РЕТКА КЊИГА И ЛЕГАТИ
  НАБАВКА И РАЗМЕНА ПУБЛИКАЦИЈА
  КАТАЛОШКО-БИБЛИОГРАФСКА ОБРАДА
  ЧУВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА
. РЕФЕРАЛНА ДЕЛАТНОСТ И
  МАТИЧНИ ПОСЛОВИ
  ЗАШТИТА ПУБЛИКАЦИЈА
  ОПШТИ ПОСЛОВИ
  ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ
руководилац одељења
Мирослав Алексић
e-mail: maleksic@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 109
/fax. + 381 21 420 271
набавка и размена домаћих публикација и пријем поклона
Радивој Додеровић
e-mail: rasa@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 420 271
+ 381 21 420 199 / 287
набавка домаћих публикација
и пријем поклона
Јелена Ковачек-Светличић
e-mail: jelena@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 420 271
+ 381 21 420 199 / 287
набавка домаћих публикација
и пријем поклона
Милица Пјевач
e-mail: mpjevac@bms.ns.ac.rs

/fax. + 381 21 420 271
+ 381 21 420 199 / 287
пријем обавезног примерка
Стеван Дражић
e-mail: sdrazic@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 6612 254
+ 381 21 420 199 / 153
размена публикација
на словенским језицима
Верица Шево
e-mail: vsevo@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 289
размена публикација
на енглеском и другим језицима
Оливера Кривошић
e-mail: okrivosic@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 420 271
+ 381 21 420 199 / 290
размена публикација
на немачком језику
Тамара Вујков-Ђурановић
e-mail: tvujkov@bms.ns.ac.rs
/fax. + 381 21 420 271
+ 381 21 420 199 / 290
размена публикација
на романским језицима
Соња Ивановић
e-mail: sivanovic@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 289
размена публикација
на мађарском језику
Каталин Рафа
e-mail: krafa@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 159
 
ODELJENJE ZA NABAVKU PUBLIKACIJA

НАБАВКА И РАЗМЕНА ПУБЛИКАЦИЈА

Збирке Библиотеке Матице српске попуњавају се обавезним примерком, путем откупа Министарства културе,  куповином, разменом, поклоном и депозитом ФАО и УНЕСКО и сваке године повећају се за око шездесет хиљада публикација.

На основу Закона о обавезном примерку публикација, Библиотека прима пет примерака сваке публикације штампане у Војводини, као и електронску копију обавезног примерка. Два примерка задржава (за свој основни фонд и за Завичајну збирку), два шаље у размену Народној библиотеци Србије а један  Народној и универзитетској библиотеци „Иво Андрић“ из Приштине.

Библиотека Матице српске редовно размењује публикације са националним библиотекама: Централном народном библиотеком Црне Горе „Ђурђе Црнојевић" на Цетињу и Народном и универзитетском библиотеком Републике Српске у Бањој Луци.

Посебно је значајна традиционална размена књига и периодике са преко 300 сродних установа (националне библиотеке, академије наука и сл.) из педесетак земаља. Библиотека снабдева српском књигом и лекторате и славистичке центре у свету, као и српске библиотеке у Мађарској, Румунији и Хрватској. Годишње се размени десетак хиљада публикација, укључујући сва издања Библиотеке и Матице српске. Претежно разменом, али и другим видовима набавке, Библиотека редовно добија велики број наслова иностране периодике.

Од својих многобројних дародаваца Библиотека сваке године добије на поклон петнаестак хиљада публикација, а на основу депозита ФАО и УНЕСКО прими годишње педесетак публикација.

БМС од свог оснивања прикупља и све публикације (књиге, периодику, ситни штампани материјал) којe се објављују у дијаспори.
Четворојеванђеље с краја 16. века

Иницијали из црнојевићког Октоиха првогласника


© Библиотека Матице српске 2003 - 2015..