М Е Ђ У Н А Р О Д Н А    С А Р А Д Њ А    Б И Б Л И О Т Е К Е   М А Т И Ц Е   С Р П С К Е  


  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

Иницијали из

црнојевићког Октоиха првогласника
 
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Библиотека Матице српске је дугогодишњи члан Међународног савеза библиотека и библиотечких удружења (ИФЛА) и Међународне федерације за документацију (ФИД), до њеног гашења 2002. године. Размењује стручњаке са водећим библиотекама из света. Представници Библиотеке учествују на међународним скуповима из области библиотекарства и информатике.

Библиотека размењује публикације са око 300 институција из света, а прима и депозит ФАО и УНЕСКО.

Припремају се и процесирају записи за међународну базу АГРИС.

Библиотека има депозите за међубиблиотечку позајмицу у Британској библиотеци у Лондону и за претраживање хоста DIALOG.

Посредством Гетеовог института у Београду Библиотека је укључена у два пројекта Пакта за стабилност Југоисточне Европе.


I F L A - Међународни савез библиотека и библиотечких удружења

Из Матичиног апостола (13. век)
 

© Библиотека Матице српске 2003 - 2015