АДРЕСАР ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА У ВОЈВОДИНИ  


  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

НОВИ САД

Библиотека Академије уметности
21000 Нови Сад
Ђуре Јакшића 7

  021 422 176
fax. 021 422 177
natasa.panic@uns.ac.rs

Централна библиотека Филозофског факултета
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

  021 485 3983
/ fax. 021 450 873
biblioteka@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за историју
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3941
zivanovs@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за српску књижевност и Одсека за компаративну књижевност
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3958
medisa@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за српски језик и лингвистику
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3851
natasam@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за словакистику
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3893
tatjanap@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за русинистику
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3868
nadau@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за англистику
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3853
ljiljam@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за романистику
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3874
vziv@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за германистику
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3861
blazan@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за славистику
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3868
nadau@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за хунгарологију
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3879
marica@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за румунистику
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3899
anda@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за педагогију
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3920
ritter@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за психологију
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3920
biljanal@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за социологију
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3906
mjovic@ff.uns. ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за филозофију
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3882
milos@ff.uns.ac.rs
 
Семинарска библиотека Одсека за медијске студије
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

021 485 3851
dejanab@ff.uns.ac.rs
 
Библиотека Департмана за физику
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 4

021 485 2818
sanja.majstorovic@df.uns.ac.rs www.df.pmf.uns.ac.rs
 
Библиотека Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 3

021 485 2723
fax. 021 454 065
ljiljana.josic@dh.uns.ac.rs www.dh.uns.ac.rs
 
Библиотека Департмана за математику и информатику
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 4

021 485 2818
fax. 021 6350 458
goga@dmi.uns.ac.rs
 
Библиотека Департмана за биологију и екологију
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 2

021 485 2660
fax. 021 450 620
marija.savic@dbe.uns.ac.rs
 
Библиотека Департмана за географију, туризам и хотелијерство
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 3

021 485 2841
fax. 021 450 105
vidosava.dobrenov@dgt.uns.ac.rs
 
Библиотека Медицинског факултета
21000 Нови Сад
Хајдук Вељкова 3

021 6622 597
fax. 021 6624 153
biblmf@uns.ac.rs
 
Библиотека Института за онкологију
21000 Нови Сад
Институтски пут б.б.

021 480 5550
 
Библиотека Пољопривредног факултета
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

021 485 3321
fax. 021 459 761
sladjana@polj.uns.ac.rs
 
Библиотека Института за ратарство и повртарство
21000 Нови Сад
Максима Горког 30

021 4898 142
fax. 021 4898 131
tanja.kvaic@ifvcns.ns.ac.rs

www.nsseme.com

 
Библиотека Научног института за ветеринарство
21000 Нови Сад
Руменачки пут 20

021 4895 392
fax. 021 518 544
vera@niv.ns.ac.rs
 
Библиотека Института за низијско шумарство и животну средину
21000 Нови Сад
Антона Чехова 13

021 540 383
fax. 021 540 385
ilfe@uns.ac.rs
 
Библиотека Правног факултета
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

021 485 3087
fax. 021 450 427
rdabanovic@pf.uns.ac.rs
 
Библиотека Факултета техничких наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

021 485 2090
fax. 021 458 133
ftnbiblioteka@uns.ac.rs
 
Библиотека Технолошког факултета
21000 Нови Сад
Булевар Цара Лазара 1

021 485 3618
fax. 021 450 413
m.vracar@uns.ac.rs
 
Библиотека Факултета спорта и физичког васпитања
21000 Нови Сад
Ловћенска 16

021 450 188
fax. 021 450 199
pedjap@uns.ac.rs
 
Библиотека Високе пословне школе Нови Сад
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4

021 485 4018
jana_kojic@yahoo.com

www.vps.ns.ac.rs

 
Библиотека Високе техничке школе струковних студија Нови Сад
21000 Нови Сад
Школска 1

021 4892 527
fax. 021 4892 515
biblioteka@vtsns.edu.rs

www.vtsns.edu.rs

 
Библиотека Високе школе струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
21000 Нови Сад
Петра Драпшина 8

021 472 3004
vsovinfo@gmail.com
 
Централна Библиотека Универзитета у Новом Саду
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 1

021 485 2040
mbrkovic@uns.ac.rs www.uns.ac.rs
 
Библиотека и документација Српске академије наука и уметности – Огранак у Новом Саду
21000 Нови Сад
Николе Пашића 6

021 420 210
fax. 021 611 750
biblsanu@uns.ac.rs

www.ogranak.sanu.ac.rs

 
Библиотека Факултета за спорт и туризам
21000 Нови Сад
Радничка 30а

021 530 633
fax. 021 530 232
ruzica.ibrocic@tims.edu.rs
 
Библиотека Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 76

021 472 7884
fax. 021 472 7885
zoran.radakovic83@yahoo.com
 
Библиотека Факултета за економију и инжењерски менаџмент (ФИМЕК)
21000 Нови Сад
Цвећарска 2

021 400 484
fax. 021 6392 318
mirela@fimek.edu.rs
 
Библиотека "Проф. др Славко Царић" Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду
21000 Нови Сад
Гери Кароља 1

021 400 499
fax. 021 531 020
marad@pravni-fakultet.info
 
Библиотека Факултета за еврoпске правно-политичке студије
21000 Нови Сад
Народног фронта 53

021 6756 200
venesa.p@fepps.edu.rs

www.fepps.edu.rs

СУБОТИЦА

Библиотека Економског факултета Суботица
24000 Суботица
Сегедински пут 9-11

024 628 112
024 628 113
fax. 024 546 486
biblioteka@ef.uns.ac.rs
 
Библиотека Грађевинског факултета Суботица
24000 Суботица
Козарачка 2а

024 554 300
fax. 024 554 580
dekanat@gf.uns.ac.rs

www.gf.uns.ac.rs

 
Библиотека Високе струковне школе за образовање васпитача Суботица
24000 Суботица
Банијска 67

/ fax. 024 547 870
biblioteka.vsovsu@gmail.com

www.vsovsu.rs

 
Библиотека Високе техничке школе струковних студија Суботица
24000 Суботица
Марка Орешковића 16

024 655 201
fax. 024 655 255
office@vts.su.ac.rs
КИКИНДА

Библиотека Високе школе струковних студија за образовање васпитача Кикинда
23300 Кикинда
Светосавска 57

/ fax. 0230 22 423
vsov@businter.net

www.vaspitacka.edu.rs

СОМБОР

Библиотека Педагошког факултета Сомбор
25000 Сомбор
Подгоричка 4

025 412 030
fax. 025 416 461
biblioteka@pef.uns.ac.rs
ЗРЕЊАНИН

Библиотека Техничког факултета "Михајло Пупин"
23000 Зрењанин
Ђуре Ђаковића б.б.

023 550 590
fax. 023 550 520
biblio@tfzr.uns.ac.rs
 
Библиотека Високе техничке школе струковних студија Зрењанин
23000 Зрењанин
Ђорђа Стратимировића 23

/ fax. 023 565 896
milada.novakovic@vts-zr.edu.rs
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Библиотека Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре "Сирмијум"
22000 Сремска Митровица
Змај Јовина 29

/ fax. 022 621 864
biblioteka@sm-vaspitac.edu.rs
ВРШАЦ


Библиотека Високе школе струковних студија за васпитаче “Михаило Палов“
26300 Вршац
Омладински трг 1

/ fax. 013 836 615
vsvasbiblioteka@hemo.net
 

© Библиотека Матице српске 2003 - 2015