E L E K T R O N S K I   K A T A L O G  


  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 
 
 

ELEKTRONSKI KATALOG BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
COBISS.SR / VIRTUELNA BIBLIOTEKA SRBIJE
PRETRAŽIVANJE BAZA PODATAKA
Prilikom pretraživanja baza podataka, dostupnih preko COBISS/OPAC-a, možemo birati između tri načina pretraživanja:

OSNOVNO PRETRAŽIVANJE Važno: dodatna objašnjenja o načinu pretraživanja pojedinih baza podataka (prefiksi i sufiksi za pretraživanje, primeri pretraživanja i posebni saveti za pretraživanje) navedena su u opisima baza podataka (nakon izbora baze podataka kliknemo ikonu informacije).
IZBORNO PRETRAŽIVANJE
KOMANDNO PRETRAŽIVANJE

OSNOVNO PRETRAŽIVANJE
Osnovni način pretraživanja namenjen je korisnicima koji ne poznaju strukturu zapisa i zahtevnije načine pretraživanja baza podataka.

 

 

.

Opširnija pomoć: TEHNIKE PRETRAŽIVANJA (osnovno i izborno pretraživanje)

Shodno izabranoj bazi podataka, ovaj način pretraživanja omogućuje pretraživanje po pet osnovnih polja za pretraživanje (po autoru, naslovu, godini izdavanja, ključnim rečima i izdavaču). U prozoru za pretraživanje Ključne reči možemo da pretražujemo ako donekle poznajemo sadržaj (npr. predmetne odrednice) ili ako ne znamo pouzdano gde se u zapisu neka reč nalazi.

Unapred definisan način pretraživanja u svim prozorima za pretraživanje jeste pretraživanje prema rečima, a u pojedinim prozorima možemo da pretražujemo i prema frazama. Frazno pretražujemo ako frazu napišemo u navodnicima.

Pojmove za pretraživanje možemo međusobno kombinovati tako što ih upisujemo u pojedine prozore za pretraživanje. U osnovnom načinu pretraživanja, između pojedinih prozora za pretraživanje (odn. indeksa) postoji logički odnos I.

Primer
Autor: kiš
(I) Naslov: bašta pepeo
(I) Jezik: srpski
(I) Vrsta građe: monografske publikacije
(rezultat pretraživanja su zapisi za monografske publikacije na srpskom jeziku, u kojima se u polju za autorstvo kao autor pojavljuje Kiš, a u naslovu reči bašta i pepeo, npr. u naslovu Bašta, pepeo itd.).

IZBORNO PRETRAŽIVANJE
Izborno pretraživanje namenjeno je korisnicima koji su donekle zahtevniji od korisnika osnovnog načina pretraživanja.

 

 

 

.

Opširnija pomoć: TEHNIKE PRETRAŽIVANJA (osnovno i izborno pretraživanje)

Za prozorom, u koji upisujemo pojmove za pretraživanje, slede prozori "traži u". U tim prozorima određujemo indekse po kojima želimo da pretražujemo. U prozorima se nalaze unapred definisane vrednosti indeksa koje, po želji, možemo da menjamo tako što iz spuštenog menija (drop-down menu) biramo nove vrednosti.

Unapred definisani način pretraživanja u svim prozorima za pretraživanje jeste pretraživanje prema rečima, a u pojedinim prozorima možemo da pretražujemo i prema frazama. Frazno pretražujemo ako frazu napišemo u navodnicima.

U izbornom načinu pretraživanja, prilikom oblikovanja zahteva za pretraživanje koje unosimo u prozore za pretraživanje, kao pomoć možemo koristiti funkciju pregled pojmova. Ovu funkciju koristimo kod fraznog načina pretraživanja kada smo sigurni da ćemo frazu pravilno napisati. Često je, međutim, koristimo i kao pomoć prilikom unosa raznih kodiranih, odn. numeričkih pojmova za pretraživanje iz šifrarnika (npr. kod "spa" za španski jezik).

Pojmove za pretraživanje u indeksima za pretraživanje pregledamo tako što u prazan prozor za pretraživanje upišemo početak zahteva za pretraživanje (npr. početak autorovog imena, naslova, određenog kodiranog podatka itd.), te u prozoru "traži u" pomoću spuštenog menija biramo prikladan indeks. Potom kliknemo dugme. .(pregled pojmova). Iz pregleda, koji se ispiše, zatim klikom na miša biramo odgovarajući oblik koji se automatski prenese u prozor za pretraživanje. Ako to želimo, odgovarajući oblik možemo i sami da upišemo u prozor za pretraživanje.

Kada ne znamo početak pojma za pretraživanje, prozor za pretraživanje ostavimo prazan i kliknemo dugme. .(pregled pojmova). Dobićemo početak pregleda po kojem se krećemo napred tako što kliknemo dugme pregled pojmova na dnu strane.

Prilikom pretraživanja po poljima s kodiranim podacima (npr. jezik teksta, država izdavanja, UDK za pretraživanje, tipologija itd.) izvodi se pretraživanje po razrešenjima kodova iz šifrarnika, na taj način što npr. u prozor za pretraživanje unesemo reč bez navodnika (npr. srpski). Reč možemo da skratimo sa znakom *. Ako upisanom pojmu za pretraživanje odgovara više kodova iz šifrarnika, ispisuje se lista kodova iz koje potom biramo one kodove koji se uzimaju u obzir prilikom pretraživanja.

Pojmove za pretraživanje, koje smo uneli u pojedine prozore za pretraživanje, možemo međusobno kombinovati pomoću logičkih operatora I, ILI, i I NE.

Logički operatori imaju sledeća značenja:

ILI Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže barem jedan od navedenih pojmova za pretraživanje.
I Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže oba pojma, odn. sve pojmove koje smo povezali sa operatorom I.
I NE Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže prvi pojam, a ne sadrže pojam koji sledi iza operatora I NE.

Primer
Naslov: vino
(ILI) Naslov: loza
(I) Godina izdavanja: 199*
(I NE) Ključne reči: "alkohol*"
(I) Vrsta građe: monografije
(rezultat pretraživanja su zapisi za monografije sa godinom izdavanja između 1990. i 1999., u kojima se u naslovu pojavljuje neka od reči koje počinju sa vino ili loza i u kojima se nikad ne pojavljuje fraza alkohol; među rezultatima pretraživanja je npr. i monografija s naslovom Kako se sade voćke i vinova loza, koja je izašla 1991. godine).

KOMANDNO PRETRAŽIVANJE

Komandni način pretraživanja namenjen je zahtevnijim korisnicima koji poznaju strukturu zapisa u bazama podataka u sistemu COBISS.SR, a takođe vladaju tehnikama pretraživanja baza podataka.

 

 

 

.

Opširnija pomoć: TEHNIKE PRETRAŽIVANJA (komandno pretraživanje)
Vidi takođe: Pregled prefiksa i sufiksa

Prilikom oblikovanja zahteva za pretraživanje, u komandnom načinu pretraživanja kao pomoć možemo da koristimo funkciju pregled pojmova. Ovu funkciju koristimo kod fraznog načina pretraživanja, kada smo sigurni da ćemo frazu pravilno napisati. Često je, međutim, koristimo i kao pomoć prilikom unosa raznih kodiranih, odn. numeričkih pojmova za pretraživanje iz šifrarnika (npr. kod "spa" za španski jezik).

Pojmove za pretraživanje u indeksima za pretraživanje pregledamo tako što iza prefiksa za pretraživanje unesemo pocetak zahteva za pretraživanje (npr. pocetak autorovog imena, naslova, odredenog kodiranog podatka itd.). Potom kliknemo dugme. .(pregled pojmova). Iz spiska, koji se ispiše, biramo zatim odgovarajuci oblik koji se automatski prenese u prozor za pretraživanje. Ako to želimo, odgovarajuci oblik možemo i sami da upišemo u prozor za pretraživanje.

Ako se zahtev za pretraživanje sastoji od više prefiksa za pretraživanje, funkcija pregled pojmova izvešce se samo za prvi prefiks. Prilikom automatskog prenosa, izabrani oblik se dodaje iza prvog prefiksa za pretraživanje, a istovremeno se brišu svi drugi prefiksi i zahtevi za pretraživanje koje smo prethodno uneli.

U slucaju da ne znamo pocetak pojma za pretraživanje, unosimo samo prefiks za pretraživanje i znak jednakosti =, a potom kliknemo dugme. .(pregled pojmova). Dobicemo pocetak spiska po kojem možemo da se krecemo napred tako što kliknemo dugme pregled pojmova na dnu strane.


TEHNIKE PRETRAŽIVANJA
Prilikom pretraživanja moramo da uvažavamo sledeće smernice:
OSNOVNO I IZBORNO PRETRAŽIVANJE

Osnovna pomoć: OSNOVNO PRETRAŽIVANJE, IZBORNO PRETRAŽIVANJE

PRETRAŽIVANJE REČIMA I FRAZAMA
U prozoru za pretraživanje možemo da pretražujemo rečima ili frazama.
Rečima možemo da pretražujemo po ključnim rečima koje se nalaze bilo gde u zapisu ili u naslovu, imenu autora, izdavača itd. Između dve reči možemo da upišemo bilo koju interpunkciju (osim uskličnika) ili da damo razmak.

Primer
Ključne reči: danilo, kiš odn.
danilo kiš
(rezultat pretraživanja su zapisi u kojima se na bilo kojem mestu u zapisu pojavljuju reci Danilo i Kiš)

Redosled reči kod načina pretraživanja rečima može da bude proizvoljan.

Primer
Naslov: držav*, srba odn.
srba, držav*
(u rezultatima pretraživanja nalaze se i naslovi Doseljavanje Srba na Balkan i prva država i Stvaranje zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca)

Frazno pretražujemo prema celoj frazi koju smo napisali u navodnicima. Ako je nismo napisali u navodnicima, automatski će se izvesti pretraživanje rečima.

Primer
Naslov: "srpska narodna pesma*"
(rezultat pretraživanja je i naslov Srpska narodna pesma u nemačkoj književnosti)

SKRAĆIVANJE
Znakom zvezdica '*' možemo da skratimo pojedine reci ili fraze. Reci i fraze možemo da skratimo na pocetku ili na kraju, a ne i na pocetku i na kraju istovremeno.

Primer
Ključne reči: relativ*
(rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže reči koje počinju sa relativ)
Primer
Naslov: "*narodne pripovetke"
(rezultat pretraživanja su naslovi koji se završavaju sa narodne pripovetke)
Primer
Autor: "kiš, d*"
(rezultat pretraživanja su zapisi u kojima se u polju za autorstvo nalazi prezime Kiš, a ime počinje sa slovom D, npr.: Kiš, Danilo, Kiš, Deneš)

VELIKA I MALA SLOVA
Prilikom upisivanja zahteva za pretraživanje možemo da koristimo i velika i mala slova.

Primer
Ključne reči: "Novi Beograd" odn.
"novi beograd"
 

LIČNA IMENA
Lična imena u poljima za autorstvo, odn. u poljima za ime kao predmetnu odrednicu, obično su invertovana, što znači da je prezime na prvom mestu, a za njim slede jedno ili više imena. Između prezimena i imena nalaze se zapeta i razmak. Zato je kod fraznog načina pretraživanja važno da ime upišemo u obliku Prezime, Ime. Budući da su nekim imenima u poljima za autorstvo, odn. u poljima za ime kao predmetnu odrednicu, dodate i godine rođenja i/odnosno smrti, preporučljivo je da frazu uvek zaključimo sa zvezdicom '*', tj. znakom za skraćivanje.

Primer
Autor: "tišma, aleksandar*"
(u rezultatima pretraživanja su zapisi u kojima se u polju za autorstvo nalaze oblici imena Tišma, Aleksandar i Tišma, Aleksandar, 1924-2003)

Ako nismo sigurni kakav je pravi oblik imena, u izbornom načinu pretraživanja kao pomoć možemo da koristimo pregled pojmova u indeksima za pretraživanje. Unesemo početak autorovog imena i kliknemo dugme. .(pregled pojmova). Dobićemo spisak imena iz kojeg biramo odgovarajući oblik imena. Ime će se automatski preneti u prozor za pretraživanje. Ako to želimo, odgovarajući oblik imena možemo i sami da unesemo u prozor za pretraživanje.

INTERPUNKCIJE itd.
Kod fraznog pretraživanja frazu moramo da upišemo sa svim interpunkcijama, apostrofima, crticama itd.

Primer
Naslov: "mladost, gradovi i ljubavi"
(rezultat pretraživanja je naslov Mladost, gradovi i ljubavi)
Primer
Naslov: "ENJUB 91/92"
(rezultat pretraživanja je naslov ENJUB 91/92)

Izuzetak su znaci '(', ')', '*', ':', '[', ']', '<', '>', '=', '#'. Ako se neki od tih znakova pojavljuje u sredini reči, umesto bilo kojeg od njih napravimo razmak, a ako se pojavljuje na početku ili na kraju reči, slobodno ga izostavljamo.

Primer
Naslov: "bakrovi ii karboksilati*"
(znak '(' pojavljuje se u sredini reči, a znak ')' javlja se na kraju reči; među rezultatima pretraživanja takođe je naslov Bakrovi(II) karboksilati u vodenim rastvorima amonijaka)

DIJAKRITIČKI ZNACI
Moguće je pretraživanje sa svim dijakritičkim znacima, takođe bez njih. Bez dijakritičkih znakova pretražujemo tako što unesemo samo osnovna slova. Prilikom pretraživanja u istom prozoru za pretraživanje, važno je biti dosledan u pogledu korišćenja dijakritičkih znakova, odnosno njihovog izostavljanja.

Primer
Autor: ćirić odn.
ciric
Primer
Ključne reči: karađorđević odn.
karadordevic ali ne i
karađordevic

ČLANOVI
Kod fraznog načina pretraživanja, na početku naslova možemo da izostavimo članove "a", "the", "die", "l''', "le", "la" itd.

Primer
Naslov: "Arbeitswelt der Technik"
(rezultat pretraživanja je prevod naslova Die Arbeitswelt der Technik)

KLJUČNE REČI
Prilikom pretraživanja u prozoru za pretraživanje "Ključne reči" možemo da pretražujemo, kako prema rečima tako i prema frazama, ili kombinovano prema rečima i frazama. Fraze pišemo u navodnicima.

Primer
Ključne reči: igra*, andrić
(rezultat pretraživanja su zapisi u kojima se nalazi reč Andrić i sve reči koje počinju sa igra, npr. zapisi s naslovom Šah - igra miliona i imenom Dragoslav Andrić)
Primer
Ključne reči: "anđele", vulf
(među rezultatima pretraživanja je i zapis za monografsku publikaciju Pogledaj dom svoj anđele autora Tomasa Vulfa)

PRETRAŽIVANJE U OKVIRU VREMENSKOG OPSEGA
Ovaj način možemo da koristimo u izbornom pretraživanju za pretraživanje u okviru vremenskog opsega izdavanja neke publikacije i prilikom numeričkog pretraživanja. Pretražujemo tako što upišemo prvu (donju) vrednost, a zatim dvotačku i drugu (gornju) vrednost.

Primer
Godina izdavanja: 1994:2000
(rezultat pretraživanja su sve publikacije izdate između 1994. i 2000. godine)

OGRANIČAVANJE
Pretraživanje možemo da ogranicimo u pogledu na jezik (osnovno pretraživanje) i na tip grade (osnovno i izborno pretraživanje). U prozorima za ogranicavanje, unapred su definisane vrednosti koje menjamo tako što iz spuštenog spiska biramo novu vrednost. Pretraživanje možemo da ogranicimo i na elektronske izvore. Ako oznacimo kvadrat 'E-pristup', rezultat pretraživanja bice samo oni zapisi koji u polju 856u imaju unetu URL adresu. Ogranicavanje nije moguce u svim bazama podataka.


TEHNIKE PRETRAŽIVANJA
Prilikom pretraživanja moramo da uvažavamo sledeće smernice:
KOMANDNO PRETRAŽIVANJE

Osnovna pomoć: KOMANDNO PRETRAŽIVANJE

PREFIKSI I SUFIKSI ZA PRETRAŽIVANJE
Možemo da pretražujemo pomoću prefiksa, odn. sufiksa za pretraživanje. Nakon klika na dugme pregled prefiksa i sufiksa, ispiše se spisak koji sadrži samo izbor najkorisnijih indeksa koji su navedeni i u spuštenom spisku u izbornom načinu pretraživanja. U komandnom načinu pretraživanja možemo da pretražujemo i prema svim ostalim poljima i potpoljima koja su indeksirana u bazama podataka. Kompletan spisak prefiksa i sufiksa za pretraživanje naveden je u priručniku COBISS/Katalogizacija.
Kada pretražujemo prema ključnim rečima, prefiks, odnosno sufiks KW, možemo da izostavimo. U svim drugim slučajevima, prefiks, odnosno sufiks, moramo da upišemo.

Prilikom pretraživanja prema ključnim rečima, između pojedinih pojmova moramo da koristimo logičke, odn. kontekstne operatore. Ako koristimo prefiks za pretraživanje KW, zahtev za pretraživanje upisujemo u zagradama.

Primeri
SELECT arhitektura AND ckvena odn.
SELECT KW=(arhitektura AND crkvena)

SELECT zbirka (W) narodnih odn.
SELECT KW=(zbirka (W) narodnih)

ili

SELECT TI=molekularna genetika mišicnih distrofija

LOGIČKI OPERATORI
Pomoću logičkih operatora, naše zahteve za pretraživanje možemo dodatno da ograničimo ili da proširimo. Logičke operatore moramo da koristimo na engleskom jeziku.

Značenje logičkih operatora:
OR Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže barem jedan od navedenih pojmova za pretraživanje.
AND Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže oba pojma, odn. sve pojmove koje smo povezali sa operatorom AND.
NOT Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže prvi pojam, a ne sadrže pojam koji sledi iza operatora NOT.

Primeri
SELECT psi OR mačke

SELECT planinarstvo AND udžbenik

SELECT novinarstvo NOT televizij*

Redosled izvođenja logičkih operacija:
zagrada
kontekstni operatori
NOT
AND
OR

Upotreba zagrada:
Postavljanjem zagrada na odgovarajuća mesta možemo da promenimo redosled izvođenja pojedinih operacija pretraživanja.

Primer
SELECT ((more OR reke) AND zagađ*) NOT vazduh

Upotreba navodnika:
Ako u pojmu za pretraživanje upotrebimo rezervisan znak (otvorena zagrada '(', zatvorena zagrada ')', znak jednakosti '=' i kosu crtu '/') ili rezervisanu reč (AND, OR, NOT), pojam za pretraživanje moramo da napišemo u navodnicima.

Primer
SELECT TI="science and technology" AND PU="Library Association"

KONTEKSTNI OPERATORI
Kontekstni operatori su na engleskom jeziku, a određuju relativnu blizinu između pojmova za pretraživanje. Možemo ih koristiti zajedno sa prefiksom za pretraživanje KW (Ključne reči), takođe sa svim sufiksima.
Operator WITH (W) zahteva da se oba pojma za pretraživanje u zapisu pojavljuju zajedno i u navedenom redosledu.

Primer
SELECT genetski (W) inženjering
(rezultat pretraživanja je Genetski inženjering i biotehnologija)

Operator (nW) zahteva da se oba pojma za pretraživanje pojavljuju u zapisu u navedenom redosledu, a između njih može da se pojavi najviše "n" reči.

Primer
SELECT language (1W) culture
(rezultat pretraživanja je npr. Race, language and culture)

Operator NEAR (N) zahteva da se oba pojma za pretraživanje u zapisu pojavljuju zajedno, ali u proizvoljnom redosledu.

Primer
SELECT česlav (N) miloš
(rezultat pretraživanja je Česlav Miloš i Miloš, Česlav)

Operator (nN) određuje da su oba pojma za pretraživanje u proizvoljnom redosledu, a da između njih može da se pojavi najviše "n" reči.

Primer
SELECT cost (1N) benefit
(rezultat pretraživanja je npr. cost to benefit, benefit to cost, cost-benefit, cost/benefit)

Operator SUBFIELD (S) zahteva da se oba pojma za pretraživanje pojavljuju u istom polju/potpolju zapisa.

Primer
SELECT savetovanje (S) beograd
(rezultat pretraživanja su zapisi koji u istom potpolju imaju pojmove savetovanje i Beograd)

PRETRAŽIVANJE U OKVIRU VREMENSKOG OPSEGA
Ovaj se način najčešće koristi za pretraživanje u okviru vremenskog opsega izdavanja neke publikacije i prilikom numeričkog pretraživanja. Pretražujemo tako što najpre upišemo (donju) vrednost, a zatim dvotačku i drugu (gornju) vrednost.

Primer
SELECT PY=1994:2000
(rezultat pretraživanja su sve publikacije objavljene izmedu 1994. i 2000. godine)

OGRANIČAVANJE
Pretraživanje možemo da ograničimo prema tipu građe. U prozoru za ograničavanje unapred je definisana vrednost "sva građa", koju menjamo tako što iz spuštenog spiska biramo novu vrednost. Pretraživanje možemo da ograničimo i na elektronske izvore. Ako označimo kvadrat 'E-pristup', rezultat pretraživanja biće samo oni zapisi koji u potpolju 856u imaju unetu URL adresu. Ograničavanje nije moguće u svim bazama podataka.


uputstvo za pretraživanje preuzeto je iz programa COBISS.SR (© 1997-2003 IZUM) .

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2015   
PRETRAZIVANJE KATALOGA BMS  > > > PRETRAZIVANJE UZAJAMNOG KATALOGA VBS  > > >