O   B I B L I O T E C I   M A T I C E   S R P S K E  


BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE DANAS
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  DOBRODOŠLICA
  UPRAVNIK BIBLIOTEKE
  ISTORIJSKI PREGLED
  BIBLIOTEKA DANAS
  ODELJENJA
  MEĐUNARODNA SARADNJA
  RADNO VREME BIBLIOTEKE
  od 7,30 do 19,30 | subotom do 13,30
   
  LETNJE RADNO VREME (11.07 - 19.08)
  od 7,30 do 14,30 | subotom ne radi
   
opšta čitaonica
čitaonica za periodiku i istraživački rad
čitaonica za naučni rad
čitaonica rariteta za naučni rad
čitaonica referalnog centra
čitaonica posebnih zbirki
čitaonica stručne literature

+381 (021)
420 199
420 198
centrala
528 910
upravnik
6613 457
sekretar
528 747
informatori
525 859
referalni centar
420 271
nabavka i razmena
529 749
matično odeljenje
6611 247
izrada CIP-a
528 574
525 859
420 271
telefax

 
BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE
21000 NOVI SAD
Matice srpske 1
 
e-mail: bms@bms.ns.ac.rs
sajt: www.bms.rs
elektronski katalog:
http://bmsalf.ns.ac.rs/cobiss/
 
CENOVNIK USLUGA BIBLIOTEKE
 
 
BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE

Biblioteka Matice srpske ukratko

Najstarija srpska nacionalna biblioteka

Prva javna naučna biblioteka u Srba

Nastala je 1826. u Pešti, s osnivanjem Matice srpske

Za javnost je otvorena 14. avgusta 1838. u Tekelijanumu

U Novi Sad je preseljena 1864.

Samostalna ustanova je od 1958, a osnivač je Matica srpska

Poseduje najveću na svetu zbirku starih i retkih srpskih knjiga

Prima obavezni primerak svih štampanih stvari od 1948.

Ima preko 4.000.000 publikacija na srpskom i još 109 jezika

Razmenjuje knjige i časopise sa 320 institucija u svetu

Matična je biblioteka za Vojvodinu od 1948.

Centar za istraživanje citiranosti naših naučnika u svetskim časopisima

Prva je biblioteka u Srbiji sa više od milion zapisa u elektronskom katalogu

Ima 7 čitaonica i 5000 članova godišnje

Obavlja restauraciju, konzervaciju, mikrofilmovanje i digitalizaciju publikacija

Izdaje kataloge, časopis, bibliografije, knjige iz bibliologije i druga izdanja

Ima 150 zaposlenih

Radi u zgradi Matice srpske i novoj zgradi (otvorenoj 2007. godine)

Biblioteka Matice srpske ima sledeća odeljenja:
Odeljenje stare i retke knjige i legata
Odeljenje za nabavku i razmenu publikacija
Odeljenje kataloško-bibliografske obrade
Odeljenje za čuvanje i korišćenje publikacija
Odeljenje zaštite publikacija
Odeljenje za matične poslove i Referalni centar
Odeljenje opštih poslova
Odeljenje finansijskih poslova

 

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2015  
NOVA ZGRADA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE  > > >