I N F O R M A C I J E Z A I Z D A V A E  


OTKUP PUBLIKACIJA
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  CIP - KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI
  OBAVEZNI PRIMERAK
  OTKUP PUBLIKACIJA
   

Prijem obaveznog primerka
i izdavanje potvrda za otkup
Adresa:
Biblioteka Matice srpske
(obavezni primerak)
Matice srpske 1
21000 Novi Sad
+381 21 6612 254
+381 021 420 199 / lok. 153
/fax +381 021 420 271

e-mail:l:sdrazic@bms.ns.ac.rs

e-mail:l:obavezni@bms.ns.ac.rs

Kontakt: Stevan Drai
 
 
Otkup knjiga 2019.

Tekst konkursa za otkup publikacija objavljenih 2018. godine

Obrazac 1 za otkup publikacija objavljenih 2018. godine

Obrazac 2 za otkup publikacija objavljenih 2018. godine

Obrazac 3 za otkup publikacija objavljenih 2018. godine


 

Napomena: Zahtevi za izdavanje potvrda za otkup mogu se uputiti i mejlom.

Potvrde za otkup izdaju se od 8. marta do 8. aprila 2019. godine.

 

Biblioteka Matice srpske 2019