I N F O R M A C I J E   Z A   I Z D A V A Č E  


OTKUP PUBLIKACIJA
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  CIP - KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI
  OBAVEZNI PRIMERAK
  OTKUP PUBLIKACIJA
   

Prijem obaveznog primerka
i izdavanje potvrda za otkup
Adresa:
Biblioteka Matice srpske
(obavezni primerak)
Matice srpske 1
21000 Novi Sad
+381 21 6612 254
+381 021 420 199 / lok. 153
/fax +381 021 420 271

e-mail:l:sdrazic@bms.ns.ac.rs

e-mail:l:obavezni@bms.ns.ac.rs

Kontakt: Stevan Dražić
 
 
Otkup knjiga 2021.

Tekst konkursa za otkup publikacija objavljenih 2020. godine

Obrazac 1 za otkup publikacija objavljenih 2020. godine

Obrazac 2 za otkup publikacija objavljenih 2020. godine

Obrazac 3 za otkup publikacija objavljenih 2020. godine


 

Napomena: Zahtevi za izdavanje potvrda za otkup mogu se uputiti i mejlom.

Potvrde za otkup izdaju se od 8. marta. do 6. aprila 2021. godine.

Spiskove knjiga sa kojima želite da konkurišete za otkup, pošaljite na mejl obavezni@bms.ns.ac.rs.

 

© Biblioteka Matice srpske 2021