O D E L J E N J A   B I B L I O T E K E   M A T I C E   S R P S K E  


ČUVANJE I KORIŠĆENJE PUBLIKACIJA
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  STARA I RETKA KNJIGA I LEGATI
  NABAVKA I RAZMENA PUBLIKACIJA
  KATALOŠKO-BIBLIOGRAFSKA OBRADA
  ČUVANJE I KORIŠĆENJE PUBLIKACIJA
. REFERALNI CENTAR I
  MATIČNI POSLOVI
  ZAŠTITA PUBLIKACIJA
  OPŠTI POSLOVI
  FINANSIJSKI POSLOVI
ELEKTRONSKI KATALOG BMS
ELEKTRONSKI KATALOG BMS
CITAONICA RARITETA
rukovodilac odeljenja
Gordana Đilas
e-mail: gordana@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 269
bibliotekari informatori
Daniela Kermeci
e-mail: daniela@bms.ns.ac.rs
Tatjana Bogojević
e-mail: tatjana@bms.ns.ac.rs
Jelena Jovin
e-mail: jovinj@bms.ns.ac.rs
Snežana Nikolić
e-mail: snikolic@bms.ns.ac.rs
fax. + 381 21 528 574
+ 381 21 528 747
+ 381 21 420 199 / 269


Inicijal iz
Matičinog apostola (13. vek)
 

Čitaonica za periodiku i istraživački radČUVANJE I KORIŠĆENJE PUBLIKACIJA

Publikacije, bibliotečke i bibliografske i referalne informacije dostupne su u Biblioteci Matice srpske svim punoletnim građanima koji postanu njeni članovi i prihvate pravila korišćenja. Članovi Biblioteke mogu biti i strani državljani koji borave u našoj zemlji i bave se naučnim ili stručnim radom, ili studiraju.

Publikacije se koriste u Opštoj čitaonici, Čitaonici za periodiku i istraživački rad, Naučnoj čitaonici, Čitaonici rariteta, Čitaonici referalnog centra, Čitaonici posebnih zbirki i Čitaonici stručne literature, koje zajedno imaju 200 čitalačkih mesta, a svaka ponaosob referensnu zbirku bibliografija, enciklopedija, rečnika i opštih i specijalnih priručnika. U Biblioteku se godišnje učlani 5.000  čitalaca koji u toku godine koriste blizu pedeset hiljada publikacija.

Čitaoci pronalaze potrebne publikacije pretražujući klasične bibliotečke kataloge i elektronski katalog knjiga, časopisa, novina, članaka, publikacija posebnih zbirki i elektronskih publikacija. Složenija pretraživanja baza podataka obavljaju bibliotekari informatori i na zahtev čitalaca pripremaju bibliografske ispise iz elektronskog kataloga Biblioteke.

Sistemom međubibliotečke pozajmice Biblioteka pozajmljuje knjige i kopije iz svojih zbirki domaćim i inostranim bibliotekama. Za svoje čitaoce obezbeđuje pozajmicu knjiga i kopija iz drugih biblioteka. Biblioteka raspolaže i servisom za kopiranje izvoda iz publikacija, prema Pravilniku o korišćenju građe i Zakonu o zaštiti autorskih prava. Adresa za slanje zahteva j
e: medbibl@bms.ns.ac.rs

U prostoru Biblioteke dostupan je bežični internet, a publikacije se mogu poručivati preko elektronskog kataloga od kuće ili iz Biblioteke. Publikacije koje se poručuju preko pisanih reversa mogu se poručiti iz javnog kataloga.

Čitaoničke i radne prostorije su klimatizovane te pružaju dobre uslove za rad.


Opšta čitaonica


Inicijali iz crnojevićkog Oktoiha prvoglasnika

 

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2020