ADRESAR VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA U VOJVODINI  


  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

NOVI SAD

Biblioteka Akademije umetnosti
21000 Novi Sad
Đure Jakšića 7

021 422 176
natasa.panic@aofarts.uns.ns.ac.rs
biblioteka@aofarts.uns.ns.ac.rs

Centralna biblioteka Filozofskog fakulteta
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3983; 450 873
biblioteka@unsff.ns.ac.rs http://www.ff.ns.ac.rs/
gordana@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za istoriju
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3941
zivanovs@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za srpsku književnost i Odseka za komparativnu književnost
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3958
dragoslava@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za srpski jezik i lingvistiku
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3851
natasam@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za slovakistiku
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3893
ostojin@unsff.ns.ac.rs
 

Seminarska biblioteka Odseka za rusinistiku
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3868
nslavica@unsff.ns.ac.rs

 

Seminarska biblioteka Odseka za anglistiku
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3853
trakic@unsff.ns.ac.rs

 
Seminarska biblioteka Odseka za romanistiku
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3874
vziv@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za germanistiku
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3861
blazan@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za slavistiku
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3868
nadau@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za hungarologiju
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3879
tinde@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za rumunistiku
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3899
anda@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za pedagogiju
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3920
ritter@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za psihologiju
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3994
biljanal@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za filozofiju i Odseka za sociologiju
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3906
mjovic@unsff.ns.ac.rs
 
Seminarska biblioteka Odseka za medijske studije
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 2

021 485 3851
violeta@unsff.ns.ac.rs
 
Biblioteka Departmana za fiziku
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 4

021 350 485 2818
fax. 021 6350 458
duca@im.ns.ac.rs http://libsrv.im.ns.ac.rs
 
Biblioteka Departmana za hemiju
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 3

021 485 2723
fax. 021 454 065
lili@ih.ns.ac.rs
 
Biblioteka Departmana za matematiku i informatiku
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 4

021 485 2818
fax. 021 6350 458
goga@im.ns.ac.rs http://libsrv.im.ns.ac.rs/
 
Biblioteka Departmana za biologiju i ekologiju
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 2

021 485 2660
fax. 021 450 620
majasa@im.ns.ac.rs http://libsrv.ib.ns.ac.rs/
 
Biblioteka Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 3

021 485 2841
fax. 021 450 104
geobibl@uns.ns.ac.rs
 
Biblioteka Medicinskog fakulteta
21000 Novi Sad
Hajduk Veljkova 3

021 6622 597
fax. 021 6624 153
brkics@uns.ns.ac.rs
 
Biblioteka Instituta za onkologiju Vojvodine
21000 Novi Sad
Institutski put b.b.

021 480 5550
vujaklija@neobee.net
 
Biblioteka Poljoprivrednog fakulteta
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 8

021 485 3321
fax. 021 459 761
sladjana@polj.ns.ac.rs
 
Biblioteka Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
21000 Novi Sad
Maksima Gorkog 30

021 4898 100
fax. 021 6621 212
tanja@ifvcns.ns.ac.rs www.ifvcns.co.rs
 
Biblioteka Naučnog instituta za veterinarstvo
21000 Novi Sad
Rumenački put 20

021 518 008
fax. 021 518 544
vera@niv.ns.ac.rs http://niv.ns.ac.rs/
 
Biblioteka Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
21000 Novi Sad
Antona Čehova 13

021 540 383
fax. 021 540 385
 
Biblioteka Pravnog fakulteta
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 1

021 485 485 3048
fax. 021 450 427
radmila@pf.ns.ac.rs
biblio@pf.ns.ac.rs
www.biblioteka.pf.ns.ac.rs
 
Biblioteka Fakulteta tehničkih nauka
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 6

021 485 2090
fax. 021 458 133
mira@uns.ns.ac.rs www.ftn.ns.ac.rs
 
Biblioteka Tehnološkog fakulteta
21000 Novi Sad
Bulevar Cara Lazara 1

021 485 3618
fax. 021 450 413
dusica@tehnol.ns.ac.rs http://tehnol.ns.ac.rs/
 
Biblioteka Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
21000 Novi Sad
Lovćenska 16

021 450 188
fax. 021 450 199
pedjap@uns.ns.ac.rs www.fsfv.ns.ac.rs
 
Biblioteka Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad
21000 Novi Sad
Vladimira Perića Valtera 4

021 485 4018
fax. 021 350 367
 
Biblioteka Visoke tehničke škole strukovnih studija Novi Sad
21000 Novi Sad
Školska 1

021 4892 549
fax. 021 4892 515
vtsns@metrohive.net
 
Biblioteka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad
21000 Novi Sad
Petra Drapšina 8

021 472 3004
fax. 021 452 441
 
Centralna Biblioteka Univerziteta u Novom Sadu
21000 Novi Sad
Dr Zorana Đinđića 1

021 485 2040
fax. 021 450 418
cbuns@uns.ac.rs www.uns.ac.rs
 
Biblioteka i dokumentacija Srpske akademije nauka i umetnosti - Ogranka u Novom Sadu
21000 Novi Sad
Nikole Pašića 6

021 420 210
fax. 021 611 750
biblsanu@uns.ns.ac.rs  
 
Biblioteka Fakulteta za preduzetni menadžment
21000 Novi Sad
Modene 5

021 457 312
fax. 021 450 893
 
Biblioteka fakulteta za sport i turizam
21000 Novi Sad
Radnička 30a

021 530 633
fax. 021 530 232
 
Biblioteka fakulteta za pravne i poslovne studije
21000 Novi Sad
Grčkoškolska 2

021 472 7884
fax. 021 472 7885
 
Biblioteka "Prof. dr Slavko Carić" Pravnog fakulteta za obrazovanje diplomiranih pravnika za privredu i pravosuđe
21000 Novi Sad
Geri Karolja 1

021 400 499
marad@pravni-fakultet.info  
SUBOTICA

Biblioteka Ekonomskog fakulteta Subotica
24000 Subotica
Segedinski put 9-11

024 628 112
biblioteka@eccf.su.ac.rs  
 
Biblioteka Građevinskog fakulteta Subotica
24000 Subotica
Kozaračka 2a

024 554 300
fax. 024 554 580
djelena@gf.su.ac.rs  
 
Biblioteka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Subotica
24000 Subotica
Banijska 67

/ fax. 024 547 870
gando@vsovsu.net  
 
Biblioteka Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica
24000 Subotica
Marka Oreškovića 16

024 655 237
fax. 024 655 255
KIKINDA

Biblioteka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Kikinda
23300 Kikinda
Svetosavska 57

/ fax. 0230 22 423
vsov@businter.net  
SOMBOR

Biblioteka Pedagoškog fakulteta Sombor
25000 Sombor
Podgorička 4

025 22 030
fax. 025 26 461
ZRENJANIN

Biblioteka Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" Zrenjanin
23000 Zrenjanin
Đure Đakovića b.b.

023 550 590
fax. 023 550 520
biblio@tf.zr.ac.rs  
 
Biblioteka Visoke tehničke škole strukovnih studija Zrenjanin
23000 Zrenjanin
Đorđa Stratimirovića 23

/ fax. 023 565 896
matotek@vts.zr.edu.rs  
SREMSKA MITROVICA

Biblioteka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Sremska Mitrovica
22000 Sremska Mitrovica
Zmaj Jovina 29

/ fax. 022 621 864
VRŠAC


Biblioteka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Vršac
26300 Vršac
Omladinski trg 1

/ fax. 013 831 628
vsvasbiblioteka@hemo.net  
 

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2015