O D E L J E N J A   B I B L I O T E K E   M A T I C E   S R P S K E  


FINANSIJSKI POSLOVI
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  STARA I RETKA KNJIGA I LEGATI
  NABAVKA I RAZMENA PUBLIKACIJA
  KATALOŠKO-BIBLIOGRAFSKA OBRADA
  ČUVANJE I KORIŠĆENJE PUBLIKACIJA
. REFERALNI CENTAR I
  MATIČNI POSLOVI
  ZAŠTITA PUBLIKACIJA
  OPŠTI POSLOVI
  FINANSIJSKI POSLOVIpomoćnik upravnika
za finansijske poslove
mr Jelica Grbić
e-mail: bms@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 146
 

FINANSIJSKI POSLOVI

Odeljenje finansijskih poslova vodi računovodstvo, izrađuje analize, periodične i godišnje obračune, planove, obračunava plate i ostala primanja.

ZAVRŠNI RAČUN BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2019. GODINU
 
FINANSIJSKI PLAN BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2020. GODINU
ZAVRŠNI RAČUN BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2020. GODINU
 
FINANSIJSKI PLAN BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2021. GODINU


račun prihoda ustanova kulture: 840-31120845-93
OBAVEZAN poziv na broj po modelu 97 4602349040174231400

 

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2021