I Z D A Nj A   B I B L I O T E K E   M A T I C E   S R P S K E  


  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 
ĆIRILSKE RUKOPISNE KNJIGE
KATALOG STARIH I RETKIH KNJIGA
KATALOG LEGATA
KATALOG POSEBNIH ZBIRKI
BIBLIOGRAFIJE
Edicija TRAGOVI
GODIŠNJAK
POSEBNA IZDANJA
KNJIGE O BIBLIOTECI MATICE SRPSKE
ZAJEDNIČKA IZDANJA
KATALOZI IZLOŽBI
glavni urednik - Selimir Radulović
+381 021 528 910
e-mail: sradulovic@bms.ns.ac.rs
 

IZDANJA

Po obimu i sadržaju izdavačke delatnosti Biblioteka Matice srpske je vodeća biblioteka u našoj zemlji.

Biblioteka danas objavljuje tri serije kataloga svojih raritetnih zbirki (o rukopisima i štampanim knjigama i legatima).

Od 1981. godine objavljuje tekuću, petojezičnu Bibliografiju knjiga u Vojvodini.

U zapaženoj ediciji Tragovi, pokrenutoj 1991. godine, objavljuje odabrane tekstove svojih stručnjaka.

O tekućim događajima u Biblioteci informiše tromesečno glasilo Vesti, a izveštaj o radu i odabrane stručne tekstove donosi Godišnjak Biblioteke Matice srpske (1976–1981, 1989–). Od periodičnih izdanja redovno izlaze i Analiza rada visokoškolskih biblioteka u Vojvodini i Analiza rada narodnih biblioteka u Vojvodini
.
ZAJEDNIČKO IZDANjE SA ANDRIĆEVOM ZADUŽBINOM I SANU 
BIBLIOGRAFIJA Ive Andrića : (1911-2011)
autori Ljiljana Klevernić (koordinator) ... [i dr.] ; glavni urednik Miro Vuksanović. - Beograd : Zadužbina Ive Andrića : Srpska akademija nauka i umetnosti ; Novi Sad : Biblioteka Matice srpske, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 1078 str., [1] list sa slikom I. Andrića ; 30 cm

"O pedesetoj godišnjici Nobelove nagrade Ivi Andriću" --> kolofon. – Tiraž 700. - Str. 13-15: Raznolikost i savršenstvo Andrićevog dela / Radovan Vučković. - Str. 1074-1077: Hronologija života i rada Ive Andrića / Žaneta Đukić Perišić. - Registri.

ISBN 978-86-81131-10-7 (ZIA)
ISBN 987-86-7025-544-9 (SANU)
ISBN 978-86-80061-44-3 (BMS)

Bibliografiju u PDF formatu (13 Mb) možete preuzeti OVDE
ĆIRILSKE RUKOPISNE KNJIGE BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE 
      Knjiga XVII :
PESMARICE. PRIČA O BOJU KOSOVSKOM
2015
, 133 str.
ISBN 978-86-80061-50-4
Knjiga XVI :
KATIHETSKI PRIRUČNICI
20
14, 149 str.
ISBN 978-86-80061-
49-8
  Knjiga XV :
PRO
LOZI. SLUŽBE I ŽITIJA
2011
, 180 str.
ISBN 86-80061-45-0
Knjiga XIV :
NOMOKANONI EPITIMIJNI
200
9, 104 str.
ISBN 86-80061-42-9
Knjiga XIII :
DUŠANOV ZAKONIK

2008, 140 str.
ISBN 86-80061-
06-1
 
Knjiga XII :
POUČENIJA
2007, 124 str.
ISBN 86-80061-41-2
Knjiga XI :
ZBORNICI
2006, 146 str.
ISBN 86-80061-38-7
Knjiga X :
SLUŽABNICI ;
ČASOSLOVI
2004, 181 str.
ISBN 86-80061-34-4
 
Knjiga IX :
BEČKEREČKI TIPIK IZ 14. VEKA
2003, 162 str.
ISBN 86-80061-32-8
Knjiga VIII :
MOLITVENICI ;
TREBNICI
2001, 195 str.
ISBN 86-80061-26-3
Knjiga VII :
AKATISTI ;
STIHOLOGIJE ;
BOGORODIČNICI
1999, 249 str.
ISBN 86-80061-24-7
 
Knjiga VI :
STIHOLOGIJA KIPRIJANA RAČANINA
1996, 173 str.
ISBN 86-80061-17-4
Knjiga V :
MINEJI. OKTOISI. TRIODI
1996, 149 str.
ISBN 86-80061-16-6
Knjiga IV :
PSALTIRI
1993, 203 str.
ISBN 86-80061-08-5
 
Knjiga III :
PSALTIR GAVRILA TROJIČANINA IZ 1643. GODINE
1992, 137 str.
ISBN 86-80061-07-4
Knjiga II :
APOSTOLI
1991, 132 str.
ISBN 86-80061-05-0
Knjiga I :
JEVANĐELJA
1988, 139 str.
ISBN 86-80061-03-4
KATALOG STARIH I RETKIH KNJIGA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE 
     
Knjiga VIII
redaktor Jasna Kartalović
SITNA ŠTAMPANA GRAĐA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE : 1801-1867.
201
2, str. XIII, 101
ISBN 86-80061-46-7
SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga VII
redaktori Jasna Kartalović, Svetlana Vučković
OGLASI BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE :
1803-1867.
2010, str. XIII, 135
ISBN 86-80061-43-6
  SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga VI
redaktor Jasna Kartalović
OBJAVLjENIJA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE : 1791-1866.
2008, str. XI, 92
ISBN 86-80061-07-8
SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga V
redaktori Finka Pjevač, Jasna Kartalović
SRPSKE KNJIGE BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE : 1801-1867
.
Tom 3, R-O
200
7, str. VII, 380
ISBN 86-80061-
40-5
SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga IV
redaktori Finka Pjevač, Jasna Kartalović
SRPSKE KNJIGE BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE : 1801-1867
.
Tom 2, M-P
2006, str. IV, 516
ISBN 86-80061-36-0
  SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga III
redaktori Finka Pjevač, Jasna Kartalović
SRPSKE KNJIGE BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE : 1801-1867.
Tom 1, A-Lj
2005, str. X, 692
ISBN 86-80061-35-2
SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga II
Mirjana Brković
SRPSKE KNJIGE I PERIODIKA 18. VEKA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE

1996, 414 str.
ISBN 86-80061-18-2
SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga I
Dušica Grbić, Ksenija Minčić-Obradović, Katica Škorić
ĆIRILICOM ŠTAMPANE KNJIGE 15-17. VEKA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE

1994, 236 str.
ISBN 86-80061-12-3
KATALOG LEGATA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE 
      SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga V
Svetlana Vučković, Dragica Mijović, Finka Pjevač, Peter Hajnerman
BIBLIOTEKA TEKELIJANUMA
Tom 3.

2004, 1005 str.
ISBN 86-80061-33-6
SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga IV
redaktor Svetlana Vučković
BIBLIOTEKA TEKELIJANUMA : KNJIGE NA NEMAČKOM JEZIKU
Tom 2.

2003, 871 str.
ISBN 86-80061-30-1
  SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga III
redaktor Finka Pjevač
BIBLIOTEKA TEKELIJANUMA
Tom 1.

2001, 668 str.
ISBN 86-80061-27-1
SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga II
Svetlana Vučković, Kornelija Olar, Finka Pjevač, Mirjana Brković
BIBLIOTEKA SAVE TEKELIJE

1997, 932 str.
ISBN 86-80061-20-4
SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > Knjiga I
Kornelija Olar, Finka Pjevač, Svetlana Vučković
KATALOG BIBLIOTEKE PLATONA ATANACKOVIĆA

1995, 181 str.
ISBN 86-80061-13-1
KATALOG POSEBNIH ZBIRKI BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE 
      Knjiga I
Svetlana Dovniković
OGLASI BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE :
1868-1918
2013, 140 str.
ISBN 978-86-80061-48-1
   
SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU  > > > SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU  > > >
BIBLIOGRAFIJE 
SVI BIBLIOGRAFSKI ZAPISI OD 1989 GODINE NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > >
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI
ZA 201
4. GODINU
201
6, 879 str.
ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2013. GODINU. - 2015, 795 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2012. GODINU. - 2014, 792 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2011. GODINU. - 2013, 824 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2010. GODINU. - 2012, 826 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2009. GODINU. - 2011, 774 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2008. GODINU. - 2010, 796 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2007. GODINU. - 2009, 707 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2006. GODINU. - 2008, 726 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2005. GODINU. - 2007, 624 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 200
4. GODINU. -
2006, 600 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2003. GODINU. - 2005, 583 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2002. GODINU. -
2004, 560 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2001. GODINU. -
2003, 506 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 2000. GODINU. -
2003, 508 str. ISSN 0354-6551

BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 1999. GODINU. -
2001, 159 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 1998. GODINU. -
2000, 551 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 1997. GODINU. - 1999, 613 str. ISSN 0354-6551

BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 1996. GODINU. - 1998, 521 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 1995. GODINU. - 1997, 467 str. ISSN 0354-6551

BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 1994. GODINU. - 1997, 430 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 1993. GODINU. - 1996, 333 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA KNJIGA U VOJVODINI ZA 1992. GODINU. - 1995, 410 str. ISSN 0354-6551
BIBLIOGRAFIJA VOJVODINE, Serija 1: Monografske publikacije 1991. - 1992, 427 str. ISSN 0352-3241
BIBLIOGRAFIJA VOJVODINE, Serija 1: Monografske publikacije 1990. -
1992, 702 str. ISSN 0352-3241
BIBLIOGRAFIJA VOJVODINE, Serija 1: Monografske publikacije 1989. - 1993, 600 str. ISSN 0352-3241
BIBLIOGRAFIJA VOJVODINE, Serija 1: Monografske publikacije 1988. -
1992, 676 str. ISSN 0352-3241
BIBLIOGRAFIJA VOJVODINE, Serija 1: Monografske publikacije 1987. -
1991, 613 str. ISSN 0352-3241
BIBLIOGRAFIJA VOJVODINE, Serija 1: Monografske publikacije 1986. - 1989, 516 str. ISSN 0352-3241
BIBLIOGRAFIJA VOJVODINE, Serija 1: Monografske publikacije 1985. - 1988, 613 str. ISSN 0352-3241
BIBLIOGRAFIJA VOJVODINE, Serija 1: Monografske publikacije 1984. -
1987, 497 str. ISSN 0352-3241
BIBLIOGRAFIJA VOJVODINE, Serija 1: Monografske publikacije 1983. -
1986, 425 str. ISSN 0352-3241
BIBLIOGRAFIJA VOJVODINE, Serija 1: Monografske publikacije 1982. -
1985, 465 str. ISSN 0352-3241
BIBLIOGRAFIJA VOJVODINE, Serija 1: Monografske publikacije 1981. - 1983, 415 str. ISSN 0352-3241
SVI BIBLIOGRAFSKI ZAPISI OD 1989 GODINE NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > >
  Marija Čurčić
BIBLIOGRAFIJA RUSNACOH
U JUGOSLAVIJI :
1918-1980, Knj. 1
2006, LXVI, 1016 str.
ISBN 86-80061-39-5
Sava Palančanin 
REVOLUCIONARNA I RATNA ŠTAMPA :
1871-1945 : KATALOG
1986, 256 str. 

ISBN 86-80061-01-8
Mara Todorović 
KNJIGE O VOJVODINI : Monografske publikacije u Zavičajnoj zbirci Biblioteke Matice srpske
1986, 238 str.
 
Marija Čurčić,
Vida Zeremski
BIBLIOGRAFIJA MEĐUSOBNIH PREVODA KNJIŽEVNIH DELA NARODA JUGOSLAVIJE I NARODNOSTI VOJVODINE : 1945-1980
1982, 301 str.
Milana Bikicki,
Ana Kaćanski

BIBLIOGRAFIJA NOVOSADSKE ŠTAMPE :
1824-1918
1977, 159 str.
Vida Zeremski
BIBLIOGRAFIJA JOVANA POPOVIĆA
1977, 113 str.
Edicija TRAGOVI 
          Knjiga X:
Laza Čurčić
ISHODI I STAZE SRPSKIH KNJIGA 18. VEKA
2006, 180 str.
ISBN 86-80061-37-9
  Knjiga IX: 
Dušica Grbić
ZNAKOVI STARIH KNJIGA
2000, 177 str.
ISBN 86-80061-25-6
Knjiga VIII:
Gordana Đilas
ŠEST POSLENIKA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
1998, 195 str.
ISBN 86-80061-23-9
Knjiga VII:
Željko Vučković
KA SAVREMENOJ BIBLIOTECI
1997, 112 str.
ISBN 86-80061-21-2
  Knjiga VI:
Laza Čurčić
KAZIVANJA O BIBLIOTECI MATICE SRPSKE
1996, 180 str.
ISBN 86-80061-19-0
Knjiga V:
Radovan Mićić
PORTRETI IZ SRPSKE KULTURNE ISTORIJE
1995, 151 str.
ISBN 86-80061-14-X
Knjiga IV:
Vladimir Otović
BELEŠKE NA BELINAMA NJEGOŠEVIH KNJIGA
1994, 145 str.
  KnjigaIII:
Marija Čurčić
OGLEDI IZ BIBLIOLOGIJE
1993, 189 str.
ISBN 86-80061-09-3
Knjiga II:
Milana Bikicki
PRILOZI ZA ISTORIJU SRPSKE PERIODIKE
1993, 113 str.
ISBN 86-80061-10-7
Knjiga I:
Ivanka Veselinov
TRAGOM SRPSKE PROŠLOSTI
1991, 141 str.
ISBN 86-80061-06-9
VESTI : glasilo Biblioteke Matice srpske 
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE 
PRVI BROJ ŠTAMPAN 1992. GODINE
IZLAZI TROMESEČNO
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
ZA 2015.
GODINU
201
6, 341 str.
ISSN 0351-3580

GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2014. GODINU. - 2015, 224 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2013. GODINU. - 2014, 217 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2012. GODINU. - 2013, 207 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2011. GODINU. - 2012, 166 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2010. GODINU. - 2011, 167 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2009. GODINU. - 2010, 199 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2008. GODINU. - 2009, 171 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2007. GODINU. - 2008, 212 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2006. GODINU. - 2007, 213 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2005. GODINU. - 2006, 242 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2004. GODINU. - 2005, 242 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2003. GODINU. - 2004, 237 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2002. GODINU. - 2003, 237 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2001. GODINU. - 2002, 191 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 2000. GODINU. - 2001, 314 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1999. GODINU. - 2000, 287 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1998. GODINU. - 1999, 328 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1997. GODINU. - 1998, 263 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1996. GODINU. - 1997, 297 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1995. GODINU. - 1996, 193 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1994. GODINU. - 1995, 245 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1993. GODINU. - 1994, 210 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1992. GODINU. - 1993, 183 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1991. GODINU. - 1992, 213 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1990. GODINU. - 1991, 212 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1989. GODINU. - 1990, 132 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1981. GODINU. - 1979, 158 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1980. GODINU. - 1982, 189 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1979. GODINU. - 1981, 112 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1978. GODINU. - 1980, 133 str. ISSN 0351-3580
GODIŠNJAK BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE ZA 1977. GODINU. - 1979, 158 str. ISSN 0351-3580

POSEBNA IZDANJA 
      LINGVISTIKA I SLAVISTIKA U DELU PREDRAGA PIPERA :
zbornik radova
2016, 190 str.
ISBN 978-86-80061-52-8
SAVREMENI ČOVEK I SAVREMENI SVET :
[zbornik radova]
2015, 2
72 str.
ISBN 978-86-80061-51-1

  Aleksander Ajerland
PRIRUČNIK ZA LjUBITELjA KNjIGE
prevela Olivera Krivošić
2012, 319 str.
ISBN 978-86-80061-47-4
OTVORENI SVET : prevodi Duška Vrtunskog
priredila Gordana Đilas
2003, 212 str.
ISBN 86-80061-31-X
Milan Pražić
REČI I VREME
priredila Gordana Đilas
2002, 200 str.
ISBN 86-80061-28-X

 
Radovan Popović
PRIČA O SRETENU MARIĆU
2. izd.
2002, 193 str.

Miodrag Radović
OSLOVLJENI SVET ILI ČAROBNA REČ RAŠKA DIMITRIJEVIĆA
1998, 228 str.

Radovan Popović
PRIČA O SRETENU MARIĆU
1996, 178 str.
ISBN 86-80061-15-8
KNJIGE O BIBLIOTECI MATICE SRPSKE 
GRAĐA ZA ISTORIJU BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE. - Knjiga I : 1830-1864
1964, 294 str.
GRAĐA ZA ISTORIJU BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE. - Knjiga II/1-2
: 1864-1899
1965, 674 str.
GRAĐA ZA ISTORIJU BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE. - Knjiga III
: 1899-1918
1966, 466 str.
GRAĐA ZA ISTORIJU BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE. - Knjiga IV/1-2
: 1918-1944
1969, 1058 str.

BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE : VODIČ
1997, 61 str.
(Vodič je uporedo objavljen na srpskom, engleskom, ruskom, nemačkom, francuskom i španskom jeziku)
Pavle Maletin,
Lazar Čurčić
BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE
1964, 63 str.
ZAJEDNIČKA IZDANJA SA NARODNOM BIBLIOTEKOM SRBIJE 
Mara Todorović
KATALOG KNJIGA LIČNE BIBLIOTEKE GEORGIJA ZUBKOVIĆA
1994, 735 str.
ISBN 86-80061-11-5
Branka Bulatović
KATALOG SERIJSKIH PUBLIKACIJA BIBLIOTEKE SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE BUDIMSKE OD XIX-XX VEKA
1992, 121 str.
ISBN 86-7035-051-3
Mirjana Babović,
Svetlana Jančić
KATALOG KNJIGA BIBLIOTEKE SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE BUDIMSKE OD XIX-XX VEKA
- knjige na srpskom jeziku
1992, 450 str.
ISBN 86-7035-056-4
- knjige na stranim jezicima
1992, 458 str.
ISBN 86-7035-049-1
Nadežda R. Sindik, Miroslava Grozdanović-Pajić, Katarina Mano-Zisi
OPIS RUKOPISA I STARIH ŠTAMPANIH KNJIGA BIBLIOTEKE SRPSKE PRAVOSLAVNE EPARHIJE BUDIMSKE U SENTANDREJI
1991, 406 str.
ISBN 86-7035-044-0
Silvija Đurić
ĐURA JAKŠIĆ : BIBLIOGRAFIJA
1984, 510 str.
Dušan Panković
SRPSKE BIBLIOGRAFIJE
1766-1850
1982, 413 str.
ZAJEDNIČKO IZDANJE SA SANU I NARODNOM BIBLIOTEKOM SRBIJE 
Mitar Pešikan, Katarina Mano-Zisi, Miljko Kovačević
PET VEKOVA SRPSKOG ŠTAMPARSTVA : 1494-1994
1994, 390 str.
ISBN 86-7035-059-9
ZAJEDNIČKO IZDANJE SA INSTITUTOM ZA KNJIŽEVNOST I UMETNOST 
Miodrag Maticki
LETOPIS SRPSKOG NARODA : TRI VEKA ALMANAHA I KALENDARA
1997, 632 str.
ISBN 86-7095-058-5
ZAJEDNIČKO IZDANJE SA "FUTURA PUBLIKACIJAMA" 

Željko Vučković
JAVNE BIBLIOTEKE I JAVNO ZNANJE
2003, 180 str.
ISBN 86-80061-29-8

ZAJEDNIČKO IZDANJE SA "PROMETEJEM" 
Mara Todorović
BIBLIOGRAFIJA MIROSLAVA ANTIĆA
2001, 751 str.
ISBN 86-80061-22-0
(Suizdavač: Memorijal Miroslava Antića)

Petar Jonović
SRPSKO KNJIŽARSTVO
1997, 903 str.

ISBN 86-7639-287-0

ZAJEDNIČKO IZDANJE SA "DNEVNIKOM" 

Milivoj Nenin
STVARI KOJE SU PROŠLE : OGLEDI O SRPSKIM PISCIMA
XX (i XXI) VEKA
2003, 154 str.

ZAJEDNIČKO IZDANJE SA BIBLIOTEKOM "JOVAN POPOVIĆ" TURIJA 

Dragomir Popnovakov
SRPSKA ČITAONICA U TURIJI : OSNOVANA 1870. GODINE
2001, 61 str.


© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2015. 
SVI BIBLIOGRAFSKI ZAPISI OD 1989. GODINE NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > > SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU  > > >
SVI KATALOSKI ZAPISI NALAZE SE I U ELEKTRONSKOM KATALOGU > > >