U P R A V N I K   B I B L I O T E K E   M A T I C E   S R P S K E  


  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 


upravnik Biblioteke Matice srpske
Selimir Radulović
+381 021 528 910
e-mail: sradulovic@bms.ns.ac.rs
e-mail: bms@eunet.rs
 
SELIMIR RADULOVIĆ - upravnik Biblioteke Matice srpske

Selimir Radulović (1953, Cetinje) je objavio osam pesničkih knjiga: Poslednji dani (1986), San o praznini (1993), U sjenku ulazim, oče (1995), O tajni rizničara svih suza (2005), Snovi svetog putnika (2009), Pod kišom suza s Patmosa (2012),  O pastiru i kamenu sa sedam očiju (2015), Senka osmog eona (2016), knjige izabranih pesama: Po licu noći (1996,1997), Knjiga očeva (2004),  Gde Bogu se nadah (2006), Izveštaj iz zemlje živih (2009), Svetlo iz očeve kolibe (2011) i knjige izabranih i novih pesama:  S visa sunčanog, strašnog (1999), Kao mirni i svetli vesnik (2008), Pesma s ostrva siročadi (2010), Dah male molitve (2017).

U izdanju Srpske književne zadruge i Pravoslavne reči objavljena su mu Izabrana dela (I-V).

Povodom njegovog pesničkog dela objavljena su dva zbornika radova – Pesnik nokturna (1995) i Svetlo iz očeve kolibe (2015).

Autor je pet antologija/hrestomatija, knjige književno-kritičkih tekstova Povoj i članci (1987) i knjige ogleda Svetlo iz očeve kolibe (2015).

Izdavačka kuća Čigoja objavila je, u kolekciji Odgovori, knjigu razgovora Miloša Jevtića sa Selimirom Radulovićem Očevo lice knjige (2017).

Objavljene su mu knjige izabranih pesama na ruskom, grčkom i makedonskom jeziku.

Za svoj književni rad dobio je Novembarsku povelju Novog Sada, Iskru kulture, Pečat varoši sremsko-karlovačke, Kočićevo pero, Nagradu Proljetnog sajma u Banjaluci, Nagradu Teodor Pavlović, Vukovu nagradu, Nagradu Miodrag Đukić, Nagradu Simo Matavulj, Povelju Morave, Nagradu Knjiga godine Društva književnika Vojvodine, Nagradu Đura Jakšić, Nagradu Despotica Angelina Branković, Nagradu Kondir kosovke devojke, Zmajevu nagradu.

Bio je sekretar Pokrajinskog fonda kulture (1990-1992), direktor Kulturnog centra Novog Sada (1992-1997), predsednik Društva književnika Vojvodine (1997-2000), glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Orfeus (2001-2012), direktor Sterijinog pozorja (2012-2014). Sada je upravnik Biblioteke Matice srpske.
Potpredsednik je Udruženja književnika Srbije, , član Upravnog odbora Matice srpske i predsednik Upravnog odbora Srpskog narodnog pozorišta. Živi u Novom Sadu. 

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2018