U P R A V N I K   B I B L I O T E K E   M A T I C E   S R P S K E  


  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 


upravnik Biblioteke Matice srpske
Selimir Radulović
+381 021 528 910
e-mail: sradulovic@bms.ns.ac.rs
e-mail: bms@eunet.rs
 
SELIMIR RADULOVIĆ - upravnik Biblioteke Matice srpske

Selimir Radulović (1953, Cetinje) je objavio osam pesničkih knjiga: Poslednji dani (1986), San o praznini (1993), U sjenku ulazim, oče (1995), O tajni rizničara svih suza (2005), Snovi svetog putnika (2009), Pod kišom suza s Patmosa (2012),  O pastiru i kamenu sa sedam očiju (2015), Senka osmog eona (2016), knjige izabranih pesama: Po licu noći (1996,1997), Knjiga očeva (2004),  Gde Bogu se nadah (2006), Izveštaj iz zemlje živih (2009), Svetlo iz očeve kolibe (2011) i knjige izabranih i novih pesama:  S visa sunčanog, strašnog (1999), Kao mirni i svetli vesnik (2008), Pesma s ostrva siročadi (2010). Pre tri godine, u izdanju Srpske književne zadruge i Pravoslavne reči, objavljena su mu Izabrana dela (I-V).

Povodom njegovog pesničkog dela objavljena su dva zbornika radova – Pesnik nokturna (1995) i Svetlo iz očeve kolibe (2015).

Autor je pet antologija/hrestomatija, knjige književno-kritičkih tekstova Povoj i članci (1987) i knjige ogleda Svetlo iz očeve kolibe (2015).

Za svoj književni rad dobio je Novembarsku povelju Novog Sada, Iskru kulture, Pečat varoši sremsko-karlovačke, Kočićevo pero, Nagradu Proljetnog sajma u Banjaluci, Nagradu Teodor Pavlović, Vukovu nagradu, Nagradu Miodrag Đukić, Nagradu Simo Matavulj i Povelju Morave.

Bio je sekretar Pokrajinskog fonda kulture (1990-1992), direktor Kulturnog centra Novog Sada (1992-1997), predsednik Društva književnika Vojvodine (1997-2000), glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Orfeus (2001-2012), direktor Sterijinog pozorja (2012-2014). Sada je upravnik Biblioteke Matice srpske.
Potpredsednik je Udruženja književnika Srbije. Živi u Novom Sadu. 

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2016