E L E K T R O N S K I   K A T A L O G  


  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 
 

ELEKTRONSKI KATALOG BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
COBISS.SR / VIRTUELNA BIBLIOTEKA SRBIJE
PRETRAZIVANJE KATALOGA BMS  > > > PRETRAZIVANJE UZAJAMNOG KATALOGA VBS  > > >
PREGLED PREFIKSA I SUFIKSA ZA PRETRAŽIVANJE BAZE PODATAKA
. PREFIKS ZNAČENJE PRIMER PRETRAŽIVANJA
  AU= Autor - osoba AU=Nenadić, Mi*
  CB= Autor - korporacija CB=Izložba
  KW= Ključne reči KW=arheolo*
  CL= Zbirka CL=Velike ljubavi*
  CP= Mesto sast./dod. nazivu korp. CP=Paris
  PP= Mesto izdanja PP=Kotor
  TI= Naslov TI=*gramatika
  TO= Naslov originala TO=*grammar
  SU= Predmetne odrednice - sve SU=sudovi
  PN= Predmetna odrednica - lično ime PN=Shakesp*
  CS= Predm. odred. - naziv kolek. tela CS=Narodni muzej
  DU= Slobodno oblikovane predm. odred. DU=spomini
  PU= Izdavač PU=Dečje novine
  CO= Zemlja/regija izdavanja CO=ita
  LO= Jezik izvornog dela LO=jpn
  LA= Jezik teksta LA=cze
  AC= Kod za vrstu autorstva AC=440
  TA= Kod za predviđene korisnike TA=b
  LC= Kod za književni oblik LC=a
  CC= Kod za vrstu sadržaja CC=j
  FC= Šifra organizacije FC=110*
  TD= Tipologija dok./dela TD=1.04
  UC= UDK za pretraživanje UC=37
  BN= ISBN BN=86-311-0150-8
  SP= ISSN SP=0352-8979
  SN= ISSN uz članak SN=0409-3739
  PY= Godina izdanja PY=1998
  P2= Zaključna godina izdanja P2=1996
       
. SUFIKS ZNAČENJE PRIMER PRETRAŽIVANJA
  /SU Predmetne odrednice - sve slikar*/SU
  /AB Sažetak ili apstrakt kapital*/AB
  /AU Autor - osoba Kafka()Franz/AU
  /CB Autor - korporacija Pravni*()fakultet*/CB
  /CL Zbirka Velik*(s)ljubav*/CL
  /CP Mesto sast./dod. nazivu korp. Kiel/CP
  /GE Ključne reči Turči*(3n)vodni*/GE
  /GM Opšta oznaka građe katalog*/GM
  /NM Proizvođač abc*()glas*/NM
  /NT Napomene nuklear*/NT
  /PM Mesto proizvodnje Nova*/PM
  /PP Mesto izdanja (Celovec or Klagenfurt)/PP
  /PU Izdavač radiotelevizija/PU
  /TI Naslov hron*(f)porod*/TI
  /TO Naslov originala Bridget*/TO
  /PN Predmetna odred. - lično ime Janković/PN
  /CS Predm. odred.- naziv korporacije Univerz*(1w)Gor*/CS
  /DU Slobodno formirane predm. odred. knjiž*(2n)krit*/DU

uputstvo za pretraživanje preuzeto je iz programa COBISS.SR (© 1997-2003 IZUM) .

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2015