И Н Ф О Р М А Ц И Ј Е   З А   И З Д А В А Ч Е  


CIP - КАТАЛОГИЗАЦИЈА У ПУБЛИКАЦИЈИ
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  CIP - КАТАЛОГИЗАЦИЈА У ПУБЛИКАЦИЈИ
  ОБАВЕЗНИ ПРИМЕРАК
  ОТКУП ПУБЛИКАЦИЈА
   
   
   

Служба за израду CIP-а БМС
Адреса:
Библиотека Матице српске
Служба за CIP
Матице српске 1
21000 Нови Сад
 
+381 021 420 199 / лок. 268
/факс +381 021 66 11 247

e-mail:l:cip@bms.ns.ac.rs

e-mail:l:cipbms@gmail.com

 
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
рачун прихода установа културе:
840-31120845-93
ОБАВЕЗАН позив на број по моделу 97 4602349040174231400
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАЋАЊУ ЗА ПРАВНА ЛИЦА
 
Радно време: 7:30 - 14:30 радним даном
 


 

Статистика израде CIP-а у БМС од 2000. године

Година

Број CIP записа

2000.

1.004

2001.

1.182

2002.

1.524

2003.

1.730

2004.

2.259

2005.

2.225

2006.

2.500

2007.

2.585

2008.

2.583

2009.

2.303

2010.

2.533

2011.

2.411

2012.

2.469

2013.

2.502

2014.

2.596

2015.

2.516

2016.

2.497

2017.

2.680

2018.

2.885

2019.

2.902

2020.

2.714

 
 
Информације о изради CIP-а

Библиотека Матице српске, у складу са чланом 34, став 1, тачка 16, Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС бр. 52/11), има задатак да израђује CIP, односно да обавља каталогизацију у публикацији (Cataloguing in Publication).

CIP представља прелиминарни, скраћени каталошки опис који се пре објављивања израђује према међународним стандардима, и садржи најрелевантније податке о библиографским карактеристикама и садржају публикације.

CIP се израђује за:
- монографске публикације;
- серијске публикације и друге континуиране изворе (нови и текући наслови часописа, зборника, годишњака и тако даље);
- некњижну грађу (штампане музикалије, фонодокумента, аудиовизуелна грађа, картографска грађа, плакати, разгледнице, графичке мапе и слично);
- електронске изворе (са локалним приступом).

На захтев издавача додељује се UDC број и/или израђује каталошки запис за чланке и друге прилоге из стручних часописа и периодичних зборника.

На захтев издавача чланцима и другим прилозима из зборника (омеђених публикација) додељује се UDC број.

CIP се не израђује за рекламне проспекте и програме, интерна документа, рото-романе, упутства за руковање и одржавање, позивнице, летке, зидне и друге календаре који не садрже стручне или литерарне прилоге, роковнике без текстуалних прилога, ценовнике производа и услуга, проспекте издавачких кућа, музеја и сличну грађу.

Издавач има обавезу да на публикацији одштампа овај каталошки запис, на видном месту и без икаквих графичких измена, како то прописује Стручно упутство за каталогизацију у публикацији - CIP. Веома је важно за издаваче да ово упутство прочитају у целости.

Ценовник:
Израда каталошког описа књиге пре штампања (CIP)
1.200,00 дин.
Израда каталошког описа периодике пре штампања (CIP)
1.200,00 дин.
Децимална обрада чланака у периодици (по чланку)
500,00 дин.
Каталошки опис прилога у периодици и монографији (по прилогу)
500,00 дин.
Децимална обрада прилога (по прилогу)
500,00 дин.Упутства за израду CIP-а

Поштовани сарадници,
Библиотека Матице српске, у жељи да поједностави и убрза пријем, израду и издавање CIP-а, омогућила је услове да се овај процес обави електронским путем. Од 1. фебруара 2015. године материјал за каталогизацију може се доставити мејлом нашој CIP служби на адресу cip@bms.ns.ac.rs, односно cipbms@gmail.com, уколико је атачмент већи од 5MB.
Напомињемо да се материјал као и до сада може доставити и лично Служби за  CIP, сваког радног дана од 7:30 до 14:30.
У оба случаја потребно је следеће:
Материјал са комплетним импресумом;
ISBN / ISSN / ISMN / ISAN број (који претходно добијате од надлежне службе у Народној библиотеци Србије);
Попуњен образац за добијање CIP-а (може се преузети на нашем сајту, или у Служби за CIP);
Доказ о уплати износа од 1.200,00 динара (рачун прихода установа културе: 840-31120845-93, ОБАВЕЗАН позив на број по моделу 97 4602349040174231400, са назнаком ”За израду CIP-а”.
Уколико се одлучите да материјал доставите мејлом, уплатницу или извештај стања можете скенирати и послати у прилогу).

Израђени CIP шаљемо вам мејлом најкасније у року од 24 сата од тренутка пријема материјала, не рачунајући дане викенда и празника, или га преузимате лично у Библиотеци Матице српске.
За материјал донесен лично, CIP може бити израђен истог дана, до 14:30.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАЋАЊУ ЗА ПРАВНА ЛИЦА

О издавању ISBN / ISSN / ISMN / ISAN бројева потражите више на : https://www.nb.rs/pages/article.php?id=5742

 
УПУТСТВА И ОБРАСЦИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ CIP-а  ЗА МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ (PDF)
CIP ОБРАЗАЦ ЗА МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ - (DOC)
 
УПУТСТВА ЗА ИЗРАДУ CIP-а  ЗА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ (PDF)
CIP ОБРАЗАЦ ЗА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ - (DOC)
 
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ CIP-а ЗА АУДИО-ВИЗУЕЛНУ ГРАЂУ (DVD) (PDF)
CIP ОБРАЗАЦ ЗА АУДИО-ВИЗУЕЛНУ ГРАЂУ (DVD) - (DOC)
 
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ CIP-а  ЗА ШТАМПАНЕ МУЗИКАЛИЈЕ (PDF)
CIP ОБРАЗАЦ ЗА ШТАМПАНЕ МУЗИКАЛИЈЕ - (DOC)
 
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ CIP-а  ЗА ЗВУЧНЕ СНИМКЕ (PDF)
CIP ОБРАЗАЦ ЗА ЗВУЧНЕ СНИМКЕ (компакт диск, аудио касета, грамофонска плоча) - (DOC)


 

© Библиотека Матице српске 2021