I N F O R M A C I J E   Z A   I Z D A V A Č E  


OBAVEZNI PRIMERAK
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  CIP - KATALOGIZACIJA U PUBLIKACIJI
  OBAVEZNI PRIMERAK
  OTKUP PUBLIKACIJA
   
   

Prijem obaveznog primerka
Adresa:
Biblioteka Matice srpske
(obavezni primerak)
Matice srpske 1
21000 Novi Sad
 
+381 21 6612 254
+381 021 420 199 / lok. 153
/fax +381 021 420 271

e-mail:l:sdrazic@bms.ns.ac.rs

e-mail:l:obavezni@bms.ns.ac.rs

 
Kontakt: Stevan Dražić
 
 
Obavezni primerakPoštovani izdavači,

Biblioteka Matice srpske obraća se svim izdavačima u AP Vojvodini da zajednički uspešno primenimo Zakon o obaveznom primerku publikacija („Sl. glasnik RS“ br. 52/11, 13/16).

Ovim Zakonom precizno je regulisan način dostavljanja i čuvanja obaveznog primerka u Republici Srbiji. Obavezni primerak za celu Republiku prikupljaju, razmenjuju i čuvaju Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice srpske. Tako se ovo kulturno dobro čuva na dva mesta.

Izdavači sa teritorije AP Vojvodine obavezni primerak publikacija dostavljaju Biblioteci Matice srpske u šest primeraka i jedan primerak publikacije, pripremljen za štampu, u formatu PDF (PDF se u depozitnim bibliotekama ne sme umnožavati).

Pomenute i druge odredbe Zakona primenjuju se od 27. 02. 2016. godine.

Obavezni primerak je zajedničko dobro izdavača i biblioteka u kojima se čuva. Podaci o svakoj objavljenoj publikaciji su dostupni u uzajamnom elektronskom katalogu i preko interneta što je u interesu svakog izdavača.

U Zakonu o bibliotečko informacionoj delatnosti („Sl. glasnik RS“ br. 52/11) je precizirana ukupna delatnost u Republici i poslovi Narodne biblioteke Srbije i Biblioteke Matice srpske.


ZAKON O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA (PDF)
    

© Biblioteka Matice srpske 2015