О Д Е Љ Е Њ А   Б И Б Л И О Т Е К Е   М А Т И Ц Е   С Р П С К Е  


ЧУВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  СТАРА И РЕТКА КЊИГА И ЛЕГАТИ
  НАБАВКА И РАЗМЕНА ПУБЛИКАЦИЈА
. КАТАЛОШКО-БИБЛИОГРАФСКА ОБРАДА
ЧУВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА
. РЕФЕРАЛНА ДЕЛАТНОСТ И
  МАТИЧНИ ПОСЛОВИ
. ЗАШТИТА ПУБЛИКАЦИЈА
. ОПШТИ ПОСЛОВИ
. ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ
 
руководилац одељења
Гордана Ђилас
e-mail: gordana@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 150
помоћник руководиоца одељења
Никола Константиновић
библиотекари информатори
Петер Хајнерман
e-mail: peter@bms.ns.ac.rs
Даниела Кермеци
e-mail: daniela@bms.ns.ac.rs
Татјана Богојевић
e-mail: tatjanab@bms.ns.ac.rs
Јелена Јовин
e-mail: jovinj@bms.ns.ac.rs
fax. + 381 21 528 574
+ 381 21 528 747
+ 381 21 420 199 / 269
ELEKTRONSKI KATALOG BMS
ELEKTRONSKI KATALOG BMS
CITAONICA RARITETA


Иницијал из
Матичиног апостола (13. век)
 
Читаоница за периодику и истраживачки радЧУВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА

Публикације, библиотечке и библиографске и рефералне информације доступне су у Библиотеци Матице српске свим пунолетним грађанима који постану њени чланови и прихвате правила коришћења. Чланови Библиотеке могу бити и страни држављани који бораве у нашој земљи и баве се научним или стручним радом, или студирају.

Публикације се користе у Општој читаоници, Читаоници за периодику и истраживачки рад, Научној читаоници, Читаоници раритета, Читаоници рефералног центра, Читаоници посебних збирки и Читаоници стручне литературе, које заједно имају 200 читалачких места, а свака понаособ референсну збирку библиографија, енциклопедија, речника и општих и специјалних приручника. У Библиотеку се годишње учлани 5.000  читалаца који у току године користе близу педесет хиљада публикација.

Читаоци проналазе потребне публикације претражујући класичне библиотечке каталоге и електронски каталог књига, часописа, новина, чланака, публикација посебних збирки и електронских публикација. Сложенија претраживања база података обављају библиотекари информатори и на захтев читалаца припремају библиографске исписе из електронског каталога Библиотеке.

Системом међубиблиотечке позајмице Библиотека позајмљује књиге и копије из својих збирки домаћим и иностраним библиотекама. За своје читаоце обезбеђује позајмицу књига и копија из других библиотека. Библиотека располаже и сервисом за копирање извода из публикација, према Правилнику о коришћењу грађе и Закону о заштити ауторских права. Адреса за слање захтева ј
е medbibl@bms.ns.ac.rs

У простору Библиотеке доступан је бежични интернет, а публикације се могу поручивати преко електронског каталога од куће или из Библиотеке. Публикације које се поручују преко писаних реверса могу се поручити из јавног каталога.

Читаоничке и радне просторије су климатизоване те пружају добре услове за рад.

Општа читаоница


Иницијали из црнојевићког Октоиха првогласника

 

© Библиотека Матице српске 2003 - 2015