O   B I B L I O T E C I   M A T I C E   S R P S K E  


DOBRODOŠLICA
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  DOBRODOŠLICA
  UPRAVNIK BIBLIOTEKE
  ISTORIJSKI PREGLED
  BIBLIOTEKA DANAS
  ODELJENJA
  MEĐUNARODNA SARADNJA
  JAVNE NABAVKE

  V E S T I  
     
   
     

RADNO VREME BIBLIOTEKE

Biblioteka Matice srpske od 26. novembra radi sa korisnicima radnim danima od 8 do 16 sati, do daljnjeg. Subotom radimo od 7,30 do 13,30. O izmenama radnog vremena bićete blagovremeno obavešteni.

IZLOŽBA
O PAVELU JOZEFU ŠAFARIKU

Povodom obeležavanja 225 godina od rođenja pisca, istoričara, etnografa, filologa i lingviste slovačkog porekla Pavela Jozefa Šafarika (Kobeljarovo, 1795 - Prag, 1861) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih i zbirki Rukopisnog odeljenja Matice srpske. Postavka koju čini izbor Šafarikovih dela, pisama, rukopisa, kao i literature o njemu, može se pogledati od 23. novembra do 13. decembra 2020. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb-sajtu. Autorka izložbe je Jelena Jovin, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Otkazuje se tribina "Savremeni čovek i savremeni svet" zakazana za 12. novembar 2020.

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu „Savremeni čovek i savremeni svet“, na kojoj će govoriti Otac Miloš Vesin. Tribina je zakazana za četvrtak, 12. novembar 2020. godine, u 19 časova, u Svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA - 250 GODINA ŠTAMPARIJE JOSIFA KURCBEKA U BEČU

Biblioteka Matice srpske je na osnovu građe iz svojih zbirki priredila elektronsku izložbu povodom 250 godina Štamparije Josifa Kurcbeka u Beču. Elektronska izložba sadrži osnovne podatke o osnivanju i radu Štamparije Josifa Kurcbeka, hronološki pregled izdanja i literaturu sa signaturama. Autori izložbe su mr Dušica Grbić i Aleksandra Drapšin, a urednik je Selimir Radulović. Postavka se može pogledati u javnom katalogu Biblioteke od 26. oktobra do 22. novembra 2020. i na sajtu Biblioteke.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O HEGELU

Povodom obeležavanja 250 godina od rođenja Georga Vilhelma Fridriha Hegela (1770-1831) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Georga Vilhelma Fridriha Hegela i literature o njemu, može se pogledati od 28. septembra do 25. oktobra 2020. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Marina Šmudla i Marina Đačić, urednik Selimir Radulović. Elektronski katalog izložbe dostupan je na veb-sajtu Biblioteke.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu „Savremeni čovek i savremeni svet“, na kojoj će govoriti Siniša Ljepojević. Tribina je zakazana za četvrtak, 24. septembar 2020. godine, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA O MILANU SAVIĆU

Povodom obeležavanja 175 godina od rođenja srpskog pisca, prevodioca, pozorišnog kritičara, sekretara Matice srpske i urednika Letopisa Matice srpske Milana Savića (Novi Kneževac, Banat 1845 - Beograd, 1930) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki i zbirki Rukopisnog odeljenja Matice srpske. Postavka, koju čini izbor Savićevih dela, fotografija, pisama, rukopisa, kao i literature o njemu, može se pogledati od 7. do 27. septembra 2020. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb-sajtu. Autorke izložbe su Jelena Jovin i Daniela Kermeci, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

STRUČNI ISPIT

Biblioteka Matice srpske organizuje polaganje stručnog ispita u
bibliotečko-informacionoj delatnosti u novembarskom ispitnom roku 2020.
godine. Ispit počinje 23. novembra, polaganjem predmeta Katalogizacija i
predmetna i stručna klasifikacija. Prijave za polaganje i prateću
dokumentaciju potrebno je poslati na adresu Biblioteke Matice srpske (za
Komisiju za polaganje stručnog ispita) do 30. septembra 2020. godine.
(detaljnije)

IZLOŽBA O MIODRAGU POPOVIĆU

Povodom obeležavanja 100 godina od rođenja istoričara književnosti, univerzitetskog profesora, pesnika, pripovedača, esejiste i romanopisca Miodraga Popovića (1920-2005), Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Miodraga Popovića, kao i literature o njemu, može se pogledati od 10. avgusta do 6. septembra 2020. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb-sajtu. Autorka izložbe je Tatjana Bogojević, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O SERGEJU JESENjINU

Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja Sergeja Aleksandroviča Jesenjina (1895-1925) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Sergeja Jesenjina i literature o njemu, može se pogledati od 16. jula do 9. avgusta 2020. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Marina Đačić i Marina Šmudla, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

MARIJI KLEUT NAGRADA „ZLATNA KNjIGA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE“

Žiri za Nagradu "Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske" (akademik Miro Vuksanović - predsednik, prof. emeritus dr Slavko Gordić i mr Dušica Grbić, arheograf savetnik) jednoglasno je, nakon javnog poziva objavljenog u listovima Politika i Dnevnik, prihvatio obrazloženi predlog Marije Čurčić i Lazara Čurčića i doneo odluku da dobitnik Nagrade "Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske" za 2020. godinu bude dr Marija Kleut, profesor emeritus Novosadskog univerziteta, istoričar književnosti, antologičar i bibliograf.
Nagradu čini povelja, okrugli sto o ukupnom delu dobitnika i zbornik radova sa okruglog stola.
(detaljnije)

IZLOŽBA O LUDVIGU VAN BETOVENU

Povodom obeležavanja 250 godina od rođenja nemačkog kompozitora Ludviga van Betovena (Bon, 1770 - Beč, 1827) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor Betovenovih dela i pisama, kao i literature o njemu, može se pogledati od 22. juna do 15. jula 2020. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb-sajtu. Autorka izložbe je Silvija Čamber, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA POVODOM 330 GODINA OD VELIKE SEOBE SRBA

Povodom obeležavanja 330 godina od Velike seobe Srba Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor istorijskih, književnih i likovnih dela nastalih povodom Velike seobe Srba, kao i građe o ličnostima i lokalitetima koji su u vezi sa ovim značajnim događajem, može se pogledati od 25. maja 2020. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autori izložbe su Srđan Graovac i Nenad Stanojević, a urednik je Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O ĐERĐU B. SABOU

Povodom obeležavanja 100 godina od rođenja Đerđa B. Saboa (1920-1963) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Đerđa B. Saboa i literature o njemu, može se pogledati od 4. do 24. maja 2020. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autori izložbe su Peter Hajnerman i Marina Šmudla, urednik Selimir Radulović. Elektronski katalog izložbe dostupan je na veb-sajtu Biblioteke Matice srpske.
Preuzmi izložbu

DAN BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE

Živimo u vremenu opominjućeg pandemijskog znaka koji se nadneo nad savremenim svetom. On nas je sprečio da se viđamo s dragim ljudima, da obavljamo svakodnevne obaveze, da obeležavamo datume, koji nas učvršćuju u veri da kulturom možemo graditi puteve za koje znamo kuda vode. Jedan od takvih datuma je 28. april, Dan Biblioteke Matice srpske – svečani datum srpske kulture u celosti. Svest o tome da ona postoji preko 190 godina dovoljan je razlog da se trenutna okolnost doživi kao prolazna, kao jedna od prepreka koje su joj stajale na putu tokom niza godina.
Više o Danu BMS ...

OBAVEŠTENjE IZDAVAČIMA I DISTRIBUTERIMA

U skladu sa merama vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije zbog epidemije virusa COVID-19, kao i u skladu sa odlukom Narodne biblioteke Srbije da obustavi izdavanje potvrda izdavačima o predaji obaveznog primerka, rok za predaju konkursne dokumentacije na Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2020. godinu, pomera se sa 6. aprila na 15. maj 2020. godine.

OBAVEŠTENjE

Biblioteka Matice srpske neće raditi, do daljnjeg, sa korisnicima od 16. marta.
Zahteve za međubibliotečku pozajmicu kao i sve ostale zahteve možete da uputite preko servisa „Pitajte bibliotekara BMS“.
Zahteve za izradu CIP-a u ovom periodu možete da prosledite na adresu: cipbms@gmail.com
Sve informacije o radu Biblioteke možete da pratite na sajtu i na Fejsbuk stranici BMS.
O ponovnom radu sa korisnicima bićete blagovremeno obavešteni.

Upravnik Biblioteke Matice srpske
Selimir Radulović

U Novom Sadu, 16. mart 2020.

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Otkazuje se tribina "Savremeni čovek i savremeni svet" zakazana za 12. mart 2020.

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu „Savremeni čovek i savremeni svet“, na kojoj će govoriti Ljubiša Ristić. Tribina je zakazana za četvrtak, 12. mart 2020. godine, u 19 časova, u Svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu „Savremeni čovek i savremeni svet“, na kojoj će govoriti Boris Malagurski. Tribina je zakazana za četvrtak, 5. mart 2020. godine, u 19 časova, u Svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA O MILANU KAŠANINU

Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja Milana Kašanina (1895-1981) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Milana Kašanina i literature o njemu, može se pogledati od 2. do 31. marta 2020. godine, u javnom katalogu Biblioteke kao i na njenom sajtu. Autorke izložbe su Marina Šmudla i Marina Đačić, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

STRUČNI ISPIT

Biblioteka Matice srpske organizuje polaganje stručnog ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti u majskom ispitnom roku 2020. godine. Ispit počinje 25. maja, polaganjem predmeta Katalogizacija i predmetna i stručna klasifikacija. Prijave za polaganje i prateću dokumentaciju potrebno je poslati na adresu Biblioteke Matice srpske (za Komisiju za polaganje stručnog ispita) do 31. marta 2020. godine.
(detaljnije)

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu „Savremeni čovek i savremeni svet“, na kojoj će govoriti Otac Gojko Perović, rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju. Tribina je zakazana za četvrtak, 20. februar 2020. godine, u 19 časova, u Svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA - 800 GODINA NOMOKANONA SVETOG SAVE

U Biblioteci Matice srpske priređena je elektronska izložba "800 godina Nomokanona Svetog Save", povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i nastanka ovog znamenitog dela u istoriji srpske pismenosti, srpskog crkvenog života i srpskog zakonodavstva. Izložba je priređena na osnovu građe iz zbirki BMS. Autori su Aleksandra Drapšin, viši bibliotekar i Srđan Graovac, a urednik je Selimir Radulović.
Postavka elektronske izložbe može se pogledati u javnom katalogu Biblioteke od 3. do 29. februara 2020. godine kao i na njenom sajtu.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O IVANU ALEKSEJEVIČU BUNjINU

Povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Ivana Aleksejeviča Bunjina (1870 - 1953) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Ivana Aleksejeviča Bunjina i literature o njemu, može se pogledati od 9. januara 2020. godine, u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb-sajtu. Autor izložbe je Nenad Stanojević, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

SEDME NjEGOŠEVE VEČERI POEZIJE 2019.

Uvodna reč: Selimir Radulović

Poeziju govore:
Matija Bećković
Đorđo Sladoje
Rosi Kuneva
Miroslav Aleksić
Milan Mihailović
Emsura Hamzić
Mihail Sineljnikov
Zoran Kostić
Blagoje Baković
Ljudmila Snitenko
Gojko Božović
Selimir Radulović
Milutin Mićović

Svečana sala Matice srpske
Ponedeljak, 23. decembar 2019. u 19:00 sati

STRUČNI SEMINAR ZA BIBLIOTEKARE

Biblioteka Matice srpske poziva vas na stručni seminar za bibliotekare visokoškolskih biblioteka u Vojvodini. Seminar će biti održan u sredu, 18. decembra 2019. godine u 12 sati, u Učionici Biblioteke Matice srpske.
Za seminar su predviđene sledeće teme:
1. Pronađi svoje mesto u IFLA organizaciji - New Professionals Special Interest Group (NPISG) kao opcija (Jelena Vuksanović, Olivera Šerbedžija - diplomirani bibliotekari BMS)
2. FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedninjenih nacija) radionice u toku 2019. godine (Marina Đačić, Marina Šmudla - diplomirani bibliotekari BMS)
3. Pitanja i  predlozi.

IZLOŽBA O SLAVKU BOROJEVIĆU

Povodom obeležavanja 100 godina od rođenja Slavka Borojevića (1919 - 1999) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Slavka Borojevića i literature o njemu, može se pogledati od 10. decembra 2019. godine, u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb-sajtu. Autorke izložbe su Marina Đačić i Marina Šmudla, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu „Savremeni čovek i savremeni svet“, na kojoj će govoriti dr Zoran Zec. Tribina je zakazana za ponedeljak, 9. decembar 2019. godine, u 19 časova, u Svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu „Savremeni čovek i savremeni svet“, na kojoj će govoriti prof. dr Nenad Kecmanović. Tribina je zakazana za četvrtak, 5. decembar 2019. godine, u 19 časova, u Svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA O JUSTINU POPOVIĆU

Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja duhovnika, arhimandrita, profesora Bogoslovskog fakulteta, autora brojnih knjiga i priloga, prevodioca i urednika časopisa Justina Popovića (Vranje, 1894 - Lelić kod Valjeva, 1979), Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Justina Popovića, kao i literature o njemu, može se pogledati od 1. decembra 2019. do 8. januara 2020. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb-sajtu. Autorka izložbe je Tatjana Bogojević, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

ORDEN SVETOG SAVE BIBLIOTECI MATICE SRPSKE

Za Đurđic, slavu Srpske Atine 3/16. novembra 2019. godine, u Svetogeorgijskom hramu u Novom Sadu, nakon Svete arhijerejske liturgije, Njegovo Preosveštenstvo, Episkop Novosadski i Bački dr Irinej, uručio je Orden Svetoga Save drugog stepena, Biblioteci Matice srpske i Orden Svetog despota Stefana Lazarevića Draganu Staniću (Ivanu Negrišorcu), predsedniku Matice srpske, i Selimiru Raduloviću, upravniku Biblioteke Matice srpske.
Više ...

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu „Savremeni čovek i savremeni svet“, na kojoj će govoriti Dragoslav Bokan. Tribina je zakazana za utorak, 19. novembar 2019. godine, u 19 časova, u Svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

OKRUGLI STO
„Lazar Čurčić - knjigoljub i knjigohranitelj“

Okrugli sto pod nazivom „Lazar Čurčić – knjigoljub i knjigohranitelj“ biće održan u petak, 15. novembra, u Maloj sali Matice srpske, s početkom u 10 sati. Skup je upriličen u čast ovogodišnjeg dobitnika nagrade Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske, poznatog srpskog bibliotekara i istoričara knjige Lazara Čurčića.
Više o skupu ...


TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu „Savremeni čovek i savremeni svet“, na kojoj će govoriti profesor dr Saša Radojčić. Tribina je zakazana za četvrtak, 13. novembar 2019. godine, u 19 časova, u Svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA - 225 GODINA UDŽBENIKA AVRAMA MRAZOVIĆA

Biblioteka Matice srpske je na osnovu građe iz svojih zbirki priredila izložbu povodom 225 godina udžbenika Avrama Mrazovića (Rukovodstvo k slavenstjej gramaticje, Beč, 1794. i Rukovodstvo k naucje čislitelnoj, Beč, 1794). Elektronski katalog izložbe sadrži opise originalnih izdanja i hronološki pregled literature sa signaturama. Postavka se može pogledati u javnom katalogu Biblioteke od 1. do 30. novembra 2019. i na sajtu Biblioteke. Autori izložbe su mr Dušica Grbić i Aleksandra Drapšin, a urednik je Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O ANDRE ŽIDU

Povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Andre Žida (1869-1951) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Andre Žida i literature o njemu, može se pogledati od 1. do 31. oktobra 2019. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Marina Šmudla i Marina Đačić, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Dragan Simeunović. Tribina je zakazana za četvrtak, 5. septembar 2019. godine, u 19 časova, u Svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA O SLOBODANU JOVANOVIĆU

Povodom obeležavanja 150 godina od rođenja srpskog pravnika, istoričara, publiciste, književnika i političara Slobodana Jovanovića (Novi Sad, 1869 - London, 1958) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor Jovanovićevih dela, kao i literature o njemu, može se pogledati od 2. do 30. septembra 2019. godine u javnom katalogu Biblioteke. Autorka izložbe je Silvija Čamber, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O DANILU MEDAKOVIĆU

Povodom obeležavanja 200 godina od rođenja srpskog novinara, istoričara, publiciste, štampara i izdavača Danila Medakovića (Zrmanja, 1819 - Zagreb, 1881) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor listova koje je Medaković izdavao i uređivao, kao i izbor njegovih dela i literature o njemu, može se pogledati od 1. avgusta do 1. septembra 2019. godine u javnom katalogu Biblioteke. Autorka izložbe je Silvija Čamber, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Svetozar Radišić. Tribina je zakazana za četvrtak, 18. jul 2019. godine, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti dr Miša Đurković. Tribina je zakazana za četvrtak, 11. jul 2019. godine, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Aleksandar Petrović. Tribina je zakazana za četvrtak, 4. jul 2019, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA O VOLTERU

Povodom obeležavanja 325 godina od rođenja Voltera (1694-1778), Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Voltera i literature o njemu, može se pogledati od 1. do 31. jula 2019. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Marina Đačić, Marina Šmudla i Sonja Ivanović, a urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O DIMITRIJU KIRILOVIĆU

Biblioteka Matice srpske je, na osnovu građe iz svojih zbirki i zbirki Rukopisnog odeljenja Matice srpske, priredila izložbu povodom 125 godina od rođenja bibliotekara, arhiviste, istoričara i kulturnog radnika Dimitrija Kirilovića (1894-1956). Elektronski katalog izložbe sadrži hronološki popis dela i literature, fotografije i faksimile sa signaturama. Postavka se može pogledati u javnom katalogu Biblioteke od 4. do 30. juna 2019. Autori izložbe su dr Tatjana Bogojević i Aleksandra Drapšin, a urednik je Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

STRUČNI SEMINAR ZA BIBLIOTEKARE

Biblioteka Matice srpske poziva vas na stručni seminar za bibliotekare visokoškolskih biblioteka u Vojvodini. Seminar će biti održan u petak, 7. juna 2019. godine u 11 sati, u Učionici Biblioteke Matice srpske.
Za seminar su predviđene sledeće teme:
1. Iskustva rada u Nacionalnoj biblioteci Francuske
(Sonja Ivanović, viši biblitekar)
2. Normativna kontrola ličnih imena u uzajamnom katalogu Srbije
(Vesna Ukropina, bibliotekar savetnik)
3. Pitanja i  predlozi.

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti akademik Predrag Piper. Tribina je zakazana za četvrtak, 30. maj 2019, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA O TIBORU DERIJU

Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja Tibora Derija (1894-1977) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Tibora Derija i literature o njemu, može se pogledati od 7. maja do 3. juna 2019. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autori izložbe su Peter Hajnerman i Marina Šmudla, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

OBAVEŠTENjE

Zbog obeležavanja svog Dana Biblioteka Matice srpske neće raditi u četvrtak, 25. aprila. Takođe, zbog uskršnjih i prvomajskih praznika neće raditi 30. aprila i 3. i 4. maja. Sa redovnim radom nastavlja 6. maja 2019.

DAN BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE

Imamo čast da Vas zamolimo
da zajedno obeležimo
DAN BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE
Četvrtak, 25. april 2019. godine,
12 časova
Atrijum Biblioteke Matice srpske
Pozivnica

LAZARU ČURČIĆU NAGRADA „ZLATNA KNjIGA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE“

Žiri za nagradu „Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske“ (akademik Miro Vuksanović - predsednik, prof. emeritus dr Slavko Gordić i mr Dušica Grbić, arheograf savetnik) jednoglasno je, nakon javnog poziva, prihvatio obrazloženi predlog profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dr Gorane Raičević i dr Milivoja Nenina i doneo odluku da dobitnik nagrade „Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske“ za 2019. godinu bude Lazar Čurčić,  bibliotekar, bibliolog i istoričar srpske knjige, književnosti i kulture.
Nagradu čini povelja, okrugli sto o ukupnom delu dobitnika i zbornik radova sa okruglog stola. Povelja će dobitniku biti uručena prilikom proslave Dana Biblioteke Matice srpske, 25. aprila 2019. godine.
(detaljnije)

IZLOŽBA - JUBILEJI ŠTAMPANIH SRBULjA 2019. GODINE

Biblioteka Matice srpske je na osnovu građe iz svojih zbirki priredila elektronsku izložbu povodom jubileja štampanih srbulja.
Elektronski katalog izložbe sadrži opise štampanih izdanja srbulja i hronološki pregled literature sa signaturama. Postavka se može pogledati u javnom katalogu od 1. aprila do 6. maja 2019. i na sajtu Biblioteke. Autori izložbe su mr Dušica Grbić i Aleksandra Drapšin, a urednik je Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O MOMČILU NASTASIJEVIĆU

Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja srpskog pesnika, pripovedača i esejiste Momčila Nastasijevića (Gornji Milanovac, 1894 - Beograd, 1938) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor Nastasijevićevih dela i literature o njemu, može se pogledati od 1. do 31. marta 2019. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb-sajtu. Autorka izložbe je Silvija Čamber, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

STRUČNI ISPIT

Biblioteka Matice srpske organizuje polaganje stručnog ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti u majskom ispitnom roku 2019. godine. Ispit počinje 27. maja, polaganjem predmeta Katalogizacija i predmetna i stručna klasifikacija. Prijave za polaganje i prateću dokumentaciju potrebno je poslati na adresu Biblioteke Matice srpske (za Komisiju za polaganje stručnog ispita) do 29. marta 2019. godine.
(detaljnije)

225 GODINA ISTORIJE JOVANA RAJIĆA

Biblioteka Matice srpske na osnovu građe iz svojih zbirki priredila je elektronsku izložbu povodom 225 godina od objavljivanja "Istorije raznih slavenskih narodov najpače Bolgar, Horvatov i Serbov" autora Jovana Rajića. Četvorotomna "Istorija" otisnuta je u Tipografiji Stefana Novakovića u Beču 1794-1795. godine. Elektronski katalog izložbe sadrži opis originalnog izdanja i hronološki pregled literature sa signaturama. Autori izložbe su Aleksandra Drapšin i Srđan Graovac, a urednik je Selimir Radulović.
Postavka elektronske izložbe može se pogledati u javnom katalogu i na sajtu Biblioteke od 1. do 28. februara 2019. godine.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O ISAKU EMANUILOVIČU BABELjU

Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja Isaka Emanuiloviča Babelja (1894, Odesa – 1941, Moskva), velikog ruskog proznog i dramskog pisca, jevrejskog porekla, Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor iz Babeljevih dela i literature o njemu, kao i izbor fotografija koje se nalaze u prikazanim publikacijama, može se pogledati od 3. januara do 31. januara 2019. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb sajtu. Autor izložbe je Nenad Stanojević, a urednik Selimir Radulović, upravnik BMS.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O ALEKSI ŠANTIĆU

Povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Alekse Šantića (1868–1924) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Alekse Šantića i literature o njemu, može se pogledati od 14. decembra 2018. do 2. januara 2019. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Marina Šmudla i Marina Đačić, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O MATIJI BANU

Povodom obležavanja 200 godina od rođenja Matije Bana (Petrovo Selo, Dubrovnik 1818 – Beograd, 1903), književnika, publiciste, nacionalnog radnika, urednika lista "Dubrovnik: cviet narodnog knjižestva", BMS priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Matije Bana i literature o njemu može se pogledati od 14. do 28. decembra 2018. godine u Javnom katalogu Biblioteke. Autor izložbe je Tatjana Bogojević, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Dragan Žunić. Tribina je zakazana za četvrtak, 13. decembar 2018, u 19 časova, u svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...


STRUČNI SEMINAR

Biblioteka Matice srpske poziva vas na stručni seminar za bibliotekare visokoškolskih biblioteka u Vojvodini. Seminar će biti održan u utorak, 18. decembra 2018. godine u 11 sati, u Učionici Biblioteke Matice srpske.
Za seminar su predviđene sledeće teme:
1. Jad Vašem – sećanje i inspiracija (dr Dragana D. Jovanović, viši biblitekar i Marina Šmudla, diplomirani bibliotekar)
2. Prvi forum Unije biblioteka Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (Olivera Krivošić, viši diplomirani bibliotekar)
3. Predstavljanje IFLA regionalne radionice – Biblioteke i UN Agenda 2030 (Marina Đačić, diplomirani bibliotekar)
4. Šta su internet i društvene mreže doneli čitanju (Jovanka Kozlovački Damjanov, diplomirani bibliotekar)

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Slobodan Reljić. Tribina je zakazana za četvrtak, 6. decembar 2018, u 19 časova, u svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...


 

U Biblioteci Matice srpske će tokom decembra članarina biti smanjena za 50%.

 

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Darko Tanasković. Tribina je zakazana za četvrtak, 29. novembar 2018, u 19 časova, u čitaonici Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...


IZLOŽBA O IVANU SERGEJEVIČU TURGENJEVU

Povodom obeležavanja 200 godina od rođenja Ivana Sergejeviča Turgenjeva (Orel,  1818- Bužival, 1883), ruskog književnika, Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor iz Turgenjevljevih dela i literature o njemu, kao i izbor fotografija koje se nalaze u okviru prikazanih publikacija, može se pogledati od 22. novembra do 13. decembra 2018. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb sajtu. Autor izložbe je Nenad Stanojević, a urednik Selimir Radulović, upravnik BMS.
Preuzmi izložbu

OKRUGLI STO
„Brojanica Svetislava Božića“

Okrugli sto pod nazivom „Brojanica Svetislava Božića“ biće održan u četvrtak, 15. novembra, u Svečanoj sali Matice srpske, s početkom u 10 sati. Skup je upriličen u čast ovogodišnjeg dobitnika nagrade Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske, poznatog srpskog kompozitora, univerzitetskog profesora i člana SANU Svetislava Božića.
Više o ...


IZLOŽBA POVODOM PRIMIRJA I PRISAJEDINjENjA 1918. GODINE

Povodom obeležavanja 100 godina od primirja u Prvom svetskom ratu i prisajedinjenja Vojvodine Srbiji, Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu koja se može pogledati od 13. do 25. novembra 2018. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb sajtu. Autori izložbe su Tamara Mijatović i Vanja Tomčanji, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti dr Aleksandar Gajić. Tribina je zakazana za četvrtak, 8. novembar 2018, u 19 časova, u svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...


TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Srđan Šljukić. Tribina je zakazana za četvrtak, 1. novembar 2018, u 19 časova, svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...


IZLOŽBA O MILOŠU CRNjANSKOM

Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja Miloša Crnjanskog (Čongrad 1893 - Beograd 1977) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela i literature o Crnjanskom, može se pogledati od 25. oktobra do 21. novembra 2018. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb sajtu. Autori izložbe su Milica Cvetković Stošić i Ivana Starčević, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti vladika Slavonski Jovan. Tribina je zakazana za četvrtak, 25. oktobar 2018, u 19 časova, svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...


IZLOŽBA O KOSTI TRIFKOVIĆU

Povodom obeležavanja 175 godina od rođenja Koste Trifkovića (Novi Sad, 1843-1875), novosadskog književnika i advokata, pisca čuvenih šaljivih igara i dramoleta, Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki i zbirki Rukopisnog odeljenja Matice srpske. Postavka, koju čini izbor Trifkovićevih dela i literature o njemu, može se pogledati od 28. septembra do 24. oktobra 2018. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb sajtu www.bms.rs. Autorka izložbe je Silvija Čamber, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti dr Alan Karlson. Tribina je zakazana za utorak, 18. septembar 2018, u 19 časova, svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...


STRUČNI ISPIT

Biblioteka Matice srpske organizuje polaganje stručnog ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti u novembarskom ispitnom roku 2018. godine. Ispit počinje 26. novembra, polaganjem predmeta Katalogizacija i predmetna i stručna klasifikacija. Prijave za polaganje i prateću dokumentaciju potrebno je poslati na adresu Biblioteke Matice srpske (za Komisiju za polaganje stručnog ispita) do 28. septembra 2018. godine.
(detaljnije)

IZLOŽBA O KORNELU SENTELEKIJU

Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja Kornela Sentelekija (1893–1933) pesnika, proznog pisaca, estetičara i književnog prevodioca, Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki i Rukopisnog odeljenja Matice srpske. Postavka, koju čini izbor dela Kornela Sentelekija i literature o njemu, može se pogledati od 31. avgusta do 27. septembra 2018. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autori izložbe su Peter Hajnerman i Marina Šmudla, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA
BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE – STO OSAMDESET GODINA JAVNOG RADA

Povodom sto osamdeset godina svog javnog rada BMS je priredila dve izložbe, od kojih jednu čini postavka eksponata u vitrinama (snimci arhivske građe i odabranih stranica rukopisnih i starih štampanih knjiga i periodičnih publikacija, kao i odabrana fototipska izdanja), a druga izložba je digitalna. Obe izložbe su priređene za Dan BMS, 28. april 2018. i mogu se pogledati u Javnom katalogu BMS. Digitalna izložba je dostupna i na sajtu BMS.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O SOLŽENjICINU

Povodom obeležavanja 100 godina od rođenja Aleksandra Isajeviča Solženjicina (Kislovodsk 1918 - Moskva 2008), ruskog intelektualca-disidenta, pisca-publiciste, dramaturga i istoričara, dobitnika Nobelove nagrade za književnost 1970. godine, člana Ruske akademije nauka (od 1997) i Srpske akademije nauka i umetnosti (od 1994), Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela i literature o Solženjicinu, može se pogledati od 10. do 30. avgusta 2018. godine u javnom katalogu Biblioteke i na njenom veb sajtu. Autorka izložbe je Silvija Čamber, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O PAVLU POPOVIĆU

Povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Pavla Popovića (Beograd 1868 - Beograd 1939), profesora, pisca, književnog istoričara, organizatora književnog i naučnog života i urednika književnih časopisa, Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Pavla Popovića i literature o njemu, može se pogledati od 13. jula do 9. avgusta 2018. godine u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Daniela Kermeci i Olivera Mihajlović, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Današnja tribina je otkazana zbog bolesti predavača!

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti dr Aleksandar Gajić. Tribina je zakazana za četvrtak, 21. jun 2018, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...


IZLOŽBA O MIHAILU PETROVIĆU ALASU

Povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Mihaila Petrovića Alasa (1868–1943) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Mihaila Petrovića Alasa i literature o njemu, može se pogledati od 15. juna do 12. jula 2018. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Marina Đačić i Marina Šmudla, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Aleksandar Raković. Tribina je zakazana za četvrtak, 14. jun 2018, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...

BIBLIONET 2018.

Dvanaesti (međunarodni) stručno-naučni skup Biblionet održaće se u Biblioteci Matice srpske od 7. do 9. juna 2018, u organizaciji Zajednice matičnih biblioteka Srbije i Biblioteke Matice srpske. Tema ovogodišnjeg skupa je „Rukopisna i stara štampana knjiga.
Skup će svečano otvoriti pokrajinski sekretar za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama Dragana Milošević, a prisutne će pozdraviti i član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić, predsednik Zajednice matičnih biblioteka Srbije Laslo Blašković i upravnik Biblioteke Matice srpske Selimir Radulović.
Svečano otvaranje je zakazano za četvrtak u 11 sati.
Više o BIBLIONETU ...

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Danica Grujičić. Tribina je zakazana za četvrtak, 7. jun 2018, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti akademik Matija Bećković. Tribina je zakazana za četvrtak, 31. maj 2018, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...

STRUČNI SEMINAR

U petak, 1. juna 2018. godine, u 12 časova u Učionici Biblioteke Matice srpske, održaće se stručni seminar za bibliotekare visokoškolskih biblioteka u Vojvodini. Za seminar su predviđene sledeće teme:
1. Bibliotečka statistika i međunarodni standard ISO 2789 (Marina Šmudla, diplomirani bibliotekar)
2. ORCID iD– jedinstveni međunarodni identifikator istraživača (Marina Đačić, diplomirani bibliotekar)

IZLOŽBA O VLADIMIRU VLADIMIROVIČU MAJAKOVSKOM

Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja Vladimira Vladimiroviča Majakovskog (Bagdati, Gruzija 1893 – Moskva, Rusija 1930), avangardnog ruskog pesnika (najistaknutija ličnost ruskog futurizma), dramatičara, pisca filmskih scenarija, slikara, reditelja i glumca Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela i literature o Majakovskom, može se pogledati od 18. maja do 14. juna 2018. godine u javnom katalogu Biblioteke. Autorka izložbe je Silvija Čamber, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

DAN BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE

Biblioteka Matice srpske će u petak, 27. aprila 2018, proslaviti svoj dan. Tom prilikom biće obeležen i završetak radova na obnavljanju atrijuma i kataloga Biblioteke, nakon čega će uslediti Svečana akademija.
Proslavi će prisustvovati ministar kulture i informisanja Republike Srbije Vladan Vukosavljević i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.
Pozivnica

250 GODINA OD OBJAVLjIVANjA SLAVENOSRPSKOG MAGAZINA ZAHARIJE ORFELINA

Biblioteka Matice srpske je na osnovu građe iz svojih zbirki priredila elektronsku izložbu povodom 250 godina od objavljivanja "Slavenosrpskog magazina" Zaharije Orfelina, otisnutog u Tipografiji Dimitrija Teodosija u Veneciji 1768. godine. Elektronski katalog izložbe sadrži opis originalnog izdanja i hronološki pregled literature sa signaturama. Autorke izložbe su Aleksandra Drapšin i Milica Pjevač, a urednik je Selimir Radulović.
Postavka elektronske izložbe može se pogledati u javnom katalogu Biblioteke od 23. aprila do 17. maja 2018..
Preuzmi izložbu

SVETISLAVU BOŽIĆU NAGRADA ZLATNA KNjIGA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE

Žiri za nagradu „Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske“ (akademik Miro Vuksanović, prof. emeritus dr Slavko Gordić i mr Dušica Grbić, arheograf savetnik) jednoglasno je nakon javnog poziva prihvatio predlog i doneo odluku da dobitnik nagrade „Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske“ za 2018. godinu bude Svetislav Božić, dopisni član SANU, profesor univerziteta, poznati srpski kompozitor i autor poetske ozvučene bibliografije..
Opširnije ...

IZLOŽBA O GEORGIJU MAGARAŠEVIĆU

Povodom obeležavanja 225 godina od rođenja Georgija Magaraševića (1793-1830) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Georgija Magaraševića i literature o njemu, može se pogledati od 22. marta do 22. aprila 2018. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Marina Đačić i Marina Šmudla, urednik Selimir Radulović..
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O JANU KOLARU

Povodom obeležavanja 225 godina od rođenja slovačkog pisca, pesnika, predstavnika slovačkog i češkog nacionalnog preporoda, ideologa slovenske uzajamnosti, profesora slovenske arheologije, lingviste i evangelističkog sveštenika Jana Kolara (1793–1852), Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Jana Kolara i literature o njemu, može se pogledati od 1. do 21. marta 2018. godine u javnom katalogu Biblioteke. Autorka izložbe je Daniela Lomenova, urednik Selimir Radulović..
Preuzmi izložbu

STRUČNI ISPIT

Biblioteka Matice srpske organizuje polaganje stručnog ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti u majskom ispitnom roku 2018. godine. Ispit počinje 28. maja, polaganjem predmeta Katalogizacija i predmetna i stručna klasifikacija. Prijave za polaganje i prateću dokumentaciju potrebno je poslati na adresu Biblioteke Matice srpske (za Komisiju za polaganje stručnog ispita) do 31. marta 2018. godine.
(detaljnije)

IZLOŽBA O VUKOVOM RJEČNIKU

Biblioteka Matice srpske priredila je izložbu povodom obeležavanja dvesta godina od objavljivanja prvog izdanja Srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića (Srpski rječnik istolkovan njemačkim i latinskim riječma, Beč, Štamparija Jermenskog manastira, 1818).
Izložba se može pogledati u javnom katalogu Biblioteke od 1. do 28. februara 2018. i na sajtu BMS. Autorka je Aleksandra Drapšin, a urednik je Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Leon Kojen. Tribina je zakazana za četvrtak, 18. januar 2018, u 19 časova, u svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA O MAKSIMU GORKOM

Povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Alekseja Maksimoviča Peškova, poznatijeg kao Maksim Gorki (Nižnji Novgorod, 1868 - Moskva, 1936), ruskog i sovjetskog pisca, osnivača književnog metoda socijalističkog realizma i političkog aktiviste, Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela i literature o Maksimu Gorkom, može se pogledati od 5. do 31. januara 2018. godine na veb sajtu Biblioteke www.bms.rs. Autorka izložbe je Silvija Čamber, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

OBAVEŠTENjE O RADNOM VREMENU 2018.

Biblioteka Matice srpske neće raditi sa korisnicima od 30. decembra 2017. do 8. januara 2018. godine zbog pripreme za rekonstrukciju svog javnog kataloga. Rekonstrukcija kataloga počinje 8. januara i trajaće 40 kalendarskih dana.
Od 8. januara, pa do završetka radova, za sve korisnike radiće Gornja čitaonica radnim danom od 7,30 do 19,30 i subotom od 7,30 do 13,30. Ostale dve čitaonice će biti zatvorene, a bliže informacije mogu se dobiti od dežurnog bibliotekara informatora.
Učlanjivanje, produženje članarine i pretraživanje obavljaće se u Donjoj čitaonici, pored portirnice.
Čitaonica u Odeljenju za staru i retku knjigu i legate radiće 3, 4. i 5. januara 2018, i od 8. januara.
Izrada CIP-a će se raditi u kancelariji pored portirnice.
Molimo naše drage i cenjene korisnike da imaju razumevanja i strpljenja, jer nas nakon rekonstrukcije očekuje osvežen i savremen prostor za zajednički rad.

Pomoćnik upravnika za čuvanje i korišćenje publikacija
Gordana Đilas
U Novom Sadu, 29. decembra 2017.

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti dr Predrag J. Marković. Tribina je zakazana za četvrtak, 28. decembar 2017, u 19 časova, u svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

STRUČNI SEMINAR

U sredu, 20. decembra 2017. godine, u 12 časova u Učionici Biblioteke Matice srpske, održaće se stručni seminar za bibliotekare visokoškolskih biblioteka u Vojvodini. Za seminar su predviđene sledeće teme:

1. Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe i izvora, donet 15. novembra 2017. godine (Mirjana Brković, bibliotekar savetnik i Novka Šokica Šuvaković, bibliotekar savetnik)

2. Iskustva sa 83. Ifline Konferencije u Vroclavu(Olivera Krivošić, viši bibliotekar)

IZLOŽBA - JUBILEJI STARIH SRPSKIH BUKVARA

Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu Jubileji starih srpskih bukvara posvećenu značajnijim godišnjicama srpskih bukvara, iz perioda od 1597, kada je u Veneciji štampan prvi srpski Bukvar, do 1867, granične godine za staru srpsku knjigu. Izložba sadrži pregled 15 bukvara i propratnu literaturu.
Izložba se može pogledati u javnom katalogu Biblioteke od 7. decembra 2017. do 4. januara 2018. Autori izložbe su mr Dušica Grbić i Aleksandra Drapšin, a urednik je Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Zoran Avramović. Tribina je zakazana za četvrtak, 30. novembar 2017, u 19 časova, u svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

Okrugli sto „Pripovedni vez Radovana Belog Markovića“

U sredu, 15. novembra 2017. godine sa početkom u 10 časova u Maloj sali Matice srpske održaće se Okrugli sto pod nazivom „Pripovedni vez Radovana Belog Markovića“. Ovaj skup upriličen je povodom Nagrade „Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske", čiji je ovogodišnji dobitnik književnik Radovan Beli Marković.
O delu Radovana Belog Markovića govoriće vrsni poznavaoci njegovog dela: akademik Miro Vuksanović, prof. emeritus dr Slavko Gordić, dr Marko Nedić, dr Dragana Todoreskov, Vesna Trijić, msr Sanja Anđelić, prof. dr Stojan Đorđić, msr Natalija P. Jovanović, msr Aljoša Numić, msr Vanja Jekić, Milan Tasić, msr Milica Kecojević, msr Olja Vasileva, Ostoja Prodanović i Ognjen Aksentijević.
Istog dana u 18 časova u Maloj sali Matice srpske održaće se promocija Sabranih dela Radovana Belog Markovića.

IZLOŽBA O STOJANU NOVAKOVIĆU

Povodom obeležavanja 175 godina od rođenja Stojana Novakovića (1842–1915) Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Stojana Novakovića i literature o njemu, može se pogledati od 7. novembra do 6. decembra 2017. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Marina Đačić i Marina Šmudla, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

PREDSTAVLJANJE KNJIGE MILANA PRAŽIĆA

Matica srpska i Biblioteka Matice srpske pozivaju Vas na predstavljanje knjige
Milana Pražića - Dar i moral, 2015.
Svečana sala Matice srpske, četvrtak, 2. novembar 2017. u 12 sati.

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti Nebojša Dugalić. Tribina je zakazana za četvrtak, 26. oktobar 2017, u 19 časova, u svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA O MARIJI TEREZIJI

Povodom obeležavanja 300 godina od rođenja Marije Terezije (Beč, 1717 – Beč, 1780) austrijske nadvojvotkinje, ugarske i češke kraljice i rimsko-nemačke carice, a u okviru kampanje Austrija čita. Mesto susreta: biblioteka koju organizuje Savez biblioteka Austrije, Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu. Postavka, koju čini izbor literature o Mariji Tereziji, može se pogledati od 16. do 21. oktobra 2017. godine u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Štefanija Maćko i Marija Vaš, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O IVI ANDRIĆU

Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja književnika Ive Andrića (Dolac, 1892 – Beograd, 1975), dobitnika Nobelove nagrade za književnost, Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Ive Andrića i literature o njemu, može se pogledati od 6. oktobra do 6. novembra 2017. godine u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Daniela Kermeci i Marija Vaš, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Milomir Stepić. Tribina je zakazana za četvrtak, 21. septembar 2017, u 19 časova, u svečanoj sali Matice srpske.
Više o tribini ...

DODELA NAGRADE "SRETEN MARIĆ"

Ugledna nagrada "Sreten Marić" biće uručena u petak, 15. septembra 2017. godine, u svečanoj sali Matice srpske. Program počinje u 12 časova.
Nagradu "Sreten Marić"   ustanovile su Opština Kosjerić i Biblioteka Matice srpske, a dodeljuje se svake druge godine od 2005,  za najbolju esejističku knjigu iz oblasti književnosti i filozofije u prethodne dve godine.
Ova značajna nagrada za 2015. i 2016. godinu pripala je ravnopravno dvojici autora – prof. dr Mirku Zurovcu za knjigu Ideja estetike, i prof. dr Draganu Prole za knjigu Pojave odsutnog.

IZLOŽBA O LUIĐIJU PIRANDELU

Povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Luiđija Pirandela (1867-1936), Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Luiđija Pirandela, kao i literature o njemu, može se pogledati od 8. septembra do 5. oktobra 2017. godine u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Olivera Mihajlović i Ivanka Klajn, a urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti prof. dr Rajna Dragićević. Tribina je zakazana za četvrtak, 7. septembar 2017, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...

STRUČNI ISPIT

Biblioteka Matice srpske organizuje polaganje stručnog ispita u bibliotečko-informacionoj delatnosti u novembarskom ispitnom roku 2017. godine. Ispit počinje 27. novembra, polaganjem predmeta Katalogizacija i predmetna i stručna klasifikacija. Prijave za polaganje i prateću dokumentaciju potrebno je poslati na adresu Biblioteke Matice srpske (za Komisiju za polaganje stručnog ispita) do 29. septembra 2017. godine.
Detaljnije ...

IZLOŽBA O MARIJI SKLODOVSKOJ KIRI

Povodom obeležavanja 150 godina od rođenja fizičarke i hemičarke Marije Sklodovske Kiri (Varšava, 1867 – Salanš, 1934), jedine žene koja je do danas Nobelovu nagradu dobila dva puta, Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor literature o Mariji Kiri, može se pogledati od 11. avgusta do 7. septembra 2017. godine u javnom katalogu Biblioteke. Autorka izložbe je Silvija Čamber, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

IZLOŽBA O PERSIJU BIŠU ŠELIJU

Povodom obeležavanja 225 godina od rođenja Persija Biša Šelija (1792-1822), Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Perisja Šelija kao i literature o njemu, se može pogledati od 14. jula do 10. avgusta 2017. godine u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Olivera Mihajlović i Ivanka Klajn, a urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti akademik Zoran Kovačević. Tribina je zakazana za četvrtak, 22. jun 2017, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA - 250 GODINA ŠTAMPANOG IZDANjA EPITOMA DIONISIJA NOVAKOVIĆA

Biblioteka Matice srpske je na osnovu građe iz svojih zbirki priredila izložbu povodom 250 godina štampanog izdanja „Epitoma“ Dionisija Novakovića, otisnutog u Veneciji, u Štampariji Dimitrija Teodosija, 1767. godine. Elektronski katalog izložbe sadrži opis štampanih izdanja, prepise i literaturu sa signaturama. Postavka se može pogledati u javnom katalogu Biblioteke od 16. juna do 13. jula 2017. Autori izložbe su mr Dušica Grbić i Aleksandra Drapšin, a urednik je Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

TRIBINA SAVREMENI ČOVEK
I SAVREMENI SVET

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na tribinu Savremeni čovek i savremeni svet, na kojoj će govoriti Dragoljub Kojčić. Tribina je zakazana za četvrtak, 8. jun 2017, u 19 časova, u atrijumu Biblioteke Matice srpske.
Više o tribini ...

IZLOŽBA O MILUTINU BOJIĆU

Povodom obeležavanja 125 godina od rođenja Milutina Bojića (1892-1917), Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Milutina Bojića i literature o njemu, može se pogledati od 19. maja do 15. juna 2017. godine, u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Marina Đačić i Marina Šmudla, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

MOLIJEROVI DANI U BMS

Tradicionalna književna manifestacija Francuskog instituta „Molijerovi dani“ počinje u ponedeljak, 15. maja, u Biblioteci Matice srpske, književnim susretom pod nazivom „Identiteti u pokretu“. U razgovoru će učestvovati nagrađivani francuski pisci mlađe generacije Nataša Apana, Nina Jaržekov i Sedrik Gra, a moderator će biti profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dr Pavle Sekeruš. Početak je zakazan za 18 časova, a prevod je obezbeđen.
Preuzmi program

DAN BMS

Biblioteka Matice srpske će obeležiti svoj dan u petak, 28. aprila, svečanom akademijom koja počinje u 12 časova. Skup će pozdraviti Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, i Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja RS.
Ovom prigodom biće uručena nagrada „Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske", koju je ove godine dobio ugledni srpski pisac i bibliotečki poslenik Radovan Beli Marković, kao i Zahvalnica, čiji je dobitnik Radovan Mićić, dugogodišnji bibliotekar savetnik Biblioteke Matice srpske. U kulturnom programu učestvovaće hor Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ i umetnik Nebojša Dugalić. Program vodi Isidora Popović.
Dan Biblioteke održava se na  datum izuzetno značajan u istoriji Matice srpske, kao i srpske kulture u celosti, dan kada je 1864, iz Pešte ka Novom Sadu, zaplovio parobrod Napredak, kojim je bečkerečki trgovac Jovan Forović preneo celokupnu prvu javnu naučnu biblioteku u Srba.
Preuzmi program

IZLOŽBA O ANASTASU JOVANOVIĆU

Povodom obeležavanja 200 godina od rođenja prvog srpskog litografa i jednog od prvih srpskih fotografa, obdarenog umetnika i izrazitog romantičara, Anastasa Jovanovića (1817–1899), Biblioteka Matice srpske priredila je elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka, koju čini izbor dela Anastasa Jovanovića i literature o njemu, može se pogledati od 21. aprila do 18. maja 2017. godine u javnom katalogu Biblioteke. Autorka izložbe je Silvija Čamber, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

PETER HANDKE U BMS

Maticu srpsku i Biblioteku Matice srpske juče je posetio ugledni austrijski književnik Peter Handke, kome je pre dva dana u okviru Prosefesta u Novom Sadu uručena Nagrada „Milovan Vidaković“. Handkea su dočekali predsednik Matice prof. dr Dragan Stanić i upravnik Biblioteke Selimir Radulović. U isto vreme gosti Matice i Biblioteke bila su srpska deca iz Orahovca i Velike Hoče, koja su se tom prilikom srela sa poznatim piscem.

IZLOŽBA O PETERU HANDKEU

U sklopu Međunarodnog festivala proze „Prosefest“ Biblioteka Matice srpske je u saradnji sa Kulturnim centrom Novog Sada priredila  elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Postavka koju čini izbor dela Petera Handkea i literature o njemu, može se pogledati u javnom katalogu Biblioteke. Autorke izložbe su Marina Šmudla i Marina Đačić, urednik Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

POSETA DELEGACIJE RUSKE NACIONALNE BIBLIOTEKE MATICI SRPSKOJ

U petak, 7. aprila 2017. godine, Maticu srpsku i Biblioteku Matice srpske posetili su Aleksandar Ivanovič Vislij, generalni direktor Ruske nacionalne biblioteke u Sankt Peterburgu i akademik Slavenko Terzić, ambasador Republike Srbije u Ruskoj Federaciji. Tom prilikom direktori dveju nacionalnih biblioteka potpisali su Sporazum o saradnji. Takođe, razgovarali su i o osnivanju Ruske čitaonice u Biblioteci Matice srpske, odnosno Srpske čitaonice u Ruskoj nacionalnoj biblioteci. Prilikom obilaska Biblioteke Matice srpske, gosti su se upoznali sa radom Biblioteke i imali su priliku da vide deo bogatog fonda stare i retke ruske i srpske knjige. Medijima su se obratili prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, akademik Slavenko Terzić, ambasador Republike Srbije u Moskvi, Aleksandar Ivanovič Vislij, generalni direktor Ruske nacionalne biblioteke, akademik Miro Vuksanović, predsednik Upravnog odbora Biblioteke Matice srpske i Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice srpske.

IZLOŽBA 250 GODINA ARITMETIKE VASILIJA DAMJANOVIĆA

Biblioteka Matice srpske je na osnovu građe iz svojih zbirki priredila izložbu povodom 250 godina „Aritmetike“ Vasilija Damjanovića (Novaja serpskaja aritmetika ili prostoje nastavlenije k hesapu), prve aritmetike na srpskom jeziku, otisnute u Veneciji, u Štampariji Dimitrija Teodosija, 1767. godine. Elektronski katalog izložbe sadrži opis ove knjige, njen prepis iz 1790. i literaturu sa signaturama. Postavka se može pogledati u javnom katalogu Biblioteke od 24. marta do 20. aprila 2017. Autori izložbe su mr Dušica Grbić i Aleksandra Drapšin, a urednik je Selimir Radulović.
Preuzmi izložbu

NOVA KNJIGA U IZDANJU BMS

Biblioteka Matice srpske objavila je zbornik radova sa Okruglog stola, koji je održan 15. novembra 2016. godine, posvećenog delu akademika Predraga Pipera, pod nazivom „Lingvistika i slavistika u delu Predraga Pipera“. Ovaj ugledni naučni radnik je prvi dobitnik Nagrade „Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske“.
(detaljnije)

RADOVANU BELOM MARKOVIĆU NAGRADA ZLATNA KNjIGA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE

Žiri za Nagradu "Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske" (akademik Miro Vuksanović, prof. emeritus dr Slavko Gordić i mr Dušica Grbić, arheograf savetnik) jednoglasno je prihvatio predlog koji su podneli i obrazložili dr Radivoje Mikić, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, i dr Marko Nedić, sekretar Odeljenja za jezik i književnost Matice srpske, i doneo odluku da dobitnik Nagrade "Zlatna knjiga Biblioteke Matice srpske" za 2017. godinu bude Radovan Beli Marković, poznati srpski pisac i uspešni bibliotečki poslenik.
(detaljnije)

OBAVEŠTENJE O IZRADI CIP-a

Poštovani saradnici,
Biblioteka Matice srpske, u želji da pojednostavi i ubrza prijem, izradu i izdavanje CIP-a, omogućila je uslove da se ovaj proces obavi elektronskim putem. Od 1. februara 2015. godine materijal za katalogizaciju može se dostaviti mejlom našoj CIP službi.
Uputstva i obrasce možete preuzeti ovde > >

DIGITALNA BMS

Digitalna BMS je rezultat realizacije dugoročnog Projekta digitalizacije zbirki Biblioteke čiji je cilj da se najvrednije publikacije na još jedan način zaštite i istovremeno učine dostupnim korisnicima u digitalnom formatu. Digitalizacija u BMS se odvija od 2006. godine kao deo sistema zaštite starih i retkih publikacija. Digitalna zbirka BMS je dostupna na Internetu (digital.bms.rs). Digitalizovane publikacije su povezane sa zapisima u elektronskoj bazi BMS, sa COBIB.SR i štampanim katalozima BMS. Publikacije se u celosti mogu prelistavati a pretražive su prema autoru, naslovu, izdavaču, mestu, godini izdavanja i drugim parametrima.

BIBLIOGRAFIJA IVE ANDRIĆA

Najobimniju personalnu bibliografiju u srpskoj kulturi upravo su objavili Andrićeva zadužbina, SANU i Biblioteka Matice srpske, čiji su stručnjaci autori.
Bibliografija na 1080 stranica sadrži 15.647 jedinica na 49 jezika i objavljena je povodom sto godina od objavljivanja Andrićevog prvog književnog rada (1911.) i pedeset godina od prijema Nobelove nagrade (1961.).
Bibliografiju u PDF formatu (13 Mb) možete preuzeti
OVDE

NOVI ZAKONI

Narodna skupština Republike Srbije donela je 14. jula 2011. godine tri zakona iz oblasti bibliotekarstva: Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti, Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi i Zakon o obaveznom primerku publikacija.
Neposredan povod za donošenje novih zakona je da se postojeća normativna rešenja usaglase sa evropskim standardima i, što je posebno važno, sa savremenim informacionim okruženjem. Novina je i uvođenje obaveze stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih.
Ovim zakonima, uređen je status Biblioteke Matice srpske kao ustanove kulture od nacionalnog značaja. Saglasno položaju i ugledu ustanove, utvrđene su nadležnost, prava i obaveze Biblioteke čija delatnost se finansira iz budžeta Republike Srbije. Biblioteka Matice srpske obavlja matične funkcije za Vojvodinu i prima obavezni primerak publikacija iz Srbije, koji čuva kao kulturno dobro.
Zakone možete preuzeti u PDF formatu:
Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti >>>
Zakon o obaveznom primerku publikacija >>>
Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi >>>


upravnik Biblioteke Matice srpske
Selimir Radulović
+381 021 528 910

e-mail:l:bms@eunet.rs

 
BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE

Dobrodošlica

Živimo u svetu koji se množi i raste brojem, ali ne lepotom i darom života. On sve više liči na pomahnitali voz, prepun slepaca, putnika-namernika, koji juri ka provaliji. U garu i pepelu sveta zjapeće pustoši jedini je smisao, zapravo, sećanje na smisao. Kao da je savremeni čovek zaboravio na živu prisutnost najmlađeg Karamazova, koji lovi svaku našu reč i proverava da li u nama, još uvek, leluja i gori vatrica vere. Stoga, danas, više nego ikada, ima istine u rečima da bi sva slava sveta nestala da Bog smrtnicima nije podario lek u obliku knjiga. Aleksandrijska biblioteka nas je suočila s ambicijom da budemo sveznajući, srednjovekovna knjigohranilišta, budući su nastajala pri hramovima, sa činjenicom da su sinteza znanja i vere, dok su nas visokosofisticirane informaciono-komunikacione tehnologije savremenog sveta suočile s ambicijom da budemo sveprisutni. Prva je sebe videla kao centar kruga ograničenog znanim svetom, druge su svedočile celosno, a ne odlomljeno, treća se pokazala kao krug čiji je centar svugde, a obod ne postoji. Bilo kako bilo, i biblioteke od drveta ili papira i one što se ukazuju sa sablasno treperećih ekrana, svedoče o našoj veri u vanvremeni, dalekosežni red koji nejasno predosećamo ili opažamo.

Knjige obesmrćuju čoveka. One su ono najbolje u svetu koji škripi i preti da se sruši. Zahvaljujući njima svaki čitalac može da izmisli svoju prošlost, da se utemelji u sadašnjosti, da imaginira svoju budućnost. Šta je prošlost ako ne polica s knjigama dostupna svima? Šta je sadašnjost ako ne svitak Pisma koji ispisuje luk ponad naših glava? Šta je budućnost ako ne neizvesni izlet u svet virtualnih slika, sa kojeg se, još radosniji, još voljniji, vraćamo domu svom. Već je rečeno – biblioteke nisu samo zbirke knjiga, već i predački simvol, iz kojeg iznedruju knjige kao duše pisaca. One spajaju rasuto, približavaju razdvojeno, nevidljivom vraćaju vidljivo; one su ključevi sveta, saglasno tome, i ključ naše srpske i evropske kuće. I to nije samo utešno, već i istinito, pa, ako hoćete, i spasonosno. U njima saznajemo tajne svega što jeste, što je bilo i što će biti – na zemlji, na vodi, na nebesima. Filosofija biblioteke se overava u pobedi nad smrću – povratak u život umrlih ljudi i minulih vremena. Razmena knjiga između pojedinaca i naroda svojevrsna je razmena emocija. Nema sveta bez knjige i nema knjige bez sveta. I svitak Pisma (odnosno, knjiga) i svitak Stvaranja (odnosno, svet) delo su Božje i, kroz vreme, kroz istoriju, naše sećanje i pamćenje, u kontinuitetu se prepliću i ukršćuju – tamo gde se mrse i razmrsuju niti večnosti. I ne samo to – jedan od najvećih pesnika, filosofa i bibliotekara 20. veka, koji je, još od dečačkih dana, u očevoj biblioteci, zamenio vidljivi svet svetom kulture, u čijem delu, koliko i ljudi, svetle simvoli kao ljudske tvorevine, beleži da čovek, čitavog života, čita jednu jedinu, jedinstvenu, neponištivu i vekovečitu knjigu, i da je ta jedinstvena, neponištiva i vekovečita knjiga, zapravo, svet sami. I kao što je neophodna katalogizacija biblioteka, veli on, tako je neophodno katalogizovati i svet – da bi ga, u savršenom obliku, vratili Gospodu.

Kako i koliko čitamo takvi smo i toliki ljudi. Uzrastajući uz ono što čitamo, prepoznajemo se po tome kako čitamo. Istinsko čitanje je novi život reči, oživljavanje zaustavljenog daha sintakse, poistovećenje s drugim. Ono čini da delo postaje delo, dopuštajući, zapravo, da ono bude ono-što-jeste, oslobađajući ga, u potpunosti, od pisca. Ono je, budući i s ove i s one strane razumevanja, slobodno kretanje, istinsko Da koje se razvija u neposrednoj sadašnjosti. Uz pomoć knjige, rastući u polju iluzionizma, verujemo da je čitav svet naše nasleđe i mesto našeg porekla i da se, preko lestvice Pisma, možemo, poput Gospoda, dočepati Velikog vremena.

Dobrodošli u svet Biblioteke Matice srpske!

Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice srpske

 
© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2020  
NOVA ZGRADA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE  > > >