O D E L J E N J A   B I B L I O T E K E   M A T I C E   S R P S K E  


KATALOŠKO-BIBLIOGRAFSKA OBRADA
  
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

  STARA I RETKA KNJIGA I LEGATI
  NABAVKA I RAZMENA PUBLIKACIJA
  KATALOŠKO-BIBLIOGRAFSKA OBRADA
  ČUVANJE I KORIŠĆENJE PUBLIKACIJA
. REFERALNI CENTAR I
  MATIČNI POSLOVI
  ZAŠTITA PUBLIKACIJA
  OPŠTI POSLOVI
  FINANSIJSKI POSLOVI
rukovodilac odeljenja
Ljiljana Klevernić
e-mail: kleverniclj@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 266
bibliograf-redaktor
Katalin Rafa
e-mail: krafa@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 159
redaktori kataloške obrade knjiga
Vesna Ukropina
e-mail: vukropina@bms.ns.ac.rs
+ 381 612 254
+ 381 21 420 199 / 130
Milena Marković
e-mail: markovic@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 162
Melanija Blašković
e-mail: melanija@bms.ns.ac.rs
+ 381 612 254
+ 381 21 420 199 / 235
redaktor kataloške obrade periodike
Štefanija Maćko
e-mail: stefanija@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 288
Kartografsko-geografska zbirka
Olivera Šerbedžija
e-mail: oserbedzija@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 142
Muzička zbirka
Jelena Vuksanović
e-mail: jelenav@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 143
Likovno-grafička zbirka
Aleksandar Radović
e-mail: raleksandar@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 164
Bojana Bjelica
e-mail: bjelicab@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 145
Jovanka Kozlovački Damjanov
e-mail: jovankak@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 145
Zbirka sitno-štampanog i dokumentacionog materijala
Irena Zečević
e-mail: irenaz@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 145
Ana Glušac
e-mail: aglusac@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 145
sistem informatičar
Novka Šokica-Šuvaković
e-mail: novka@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 278


Poklon biblioteka Austrije
Jelena Popović
e-mail: popovicj@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 272

Inicijali iz

crnojevićkog
Oktoiha prvoglasnika
redaktor Muzejske zbirke
Slađana Subašić
e-mail: ssubasic@bms.ns.ac.rs
+ 381 21 420 199 / 136
Manastir Velika Remeta,
akvatinta
 
 
ODELJENJE KATALOSKO-BIBLIOGRAFSKE OBRADEKATALOŠKO-BIBLIOGRAFSKA OBRADA

Na računarskom sistemu Biblioteke Matice srpske ažurno se obavlja imenska, predmetna i decimalna obrada novih publikacija, kao i retrospektivna konverzija lisnog kataloga, čiji je cilj da podaci o svim publikacijama budu uneti u računar i da se istovremeno obavi i kompletna revizija zbirki.

Obrada se obavlja u skladu sa međunarodnim stručnim standardima.

U Biblioteci se katalogiziraju knjige vojvođanskih izdavača pre štampanja (CIP). U bibliografskoj obradi najznačajnija je izrada i objavljivanje tekuće Bibliografije knjiga u Vojvodini koja je započeta 1981. godine. U Biblioteci se izrađuju i personalne i specijalne bibliografije.

Kompjuterski se obrađuju tekstovi iz periodičnih publikacija koje izdaje Matica srpska (Letopis, naučni Zbornici), Godišnjaka Biblioteke Matice srpske, kao i iz drugih časopisa i listova. Značaj analitičke obrade je višestruk, kako za pružanje informacija čitaocima, tako i u pripremi štampanih bibliografija ovih publikacija.

Redovno se obrađuju i knjige koje sadrže posvete i potpise autora kao i knjige sa različitim pečatima i ex-librisima.

ODELJENJE KATALOSKO-BIBLIOGRAFSKE OBRADE

ELEKTRONSKI KATALOG

Biblioteka Matice srpske uspešno povezuje svoju bogatu tradiciju sa zahtevima i potrebama modernog informatičkog doba. Potpuno su automatizovani prijem, inventarisanje, nabavka i razmena publikacija, obrada zbirke stare i retke knjige i legata, CIP obrada publikacija pre štampanja, tekuća i retrospektivna obrada publikacija, bibliografska obrada, analitička obrada periodike, učlanjivanje korisnika, naručivanje i rezervacija publikacija i pretraživanje elektronskog kataloga.

U elektronskom katalogu Biblioteke Matice srpske, koji je započet 1989. godine i koji je najveći te vrste u našoj zemlji, početkom decembra 2015. godine bilo je 1.363.000 zapisa (knjige, naslovi periodike, posebne zbirke, analitička obrada časopisa).

Tokom februara 2003. godine u okviru projekta Virtuelna Biblioteka Srbije (VBS) na serverima Narodne biblioteke Srbije (http://vbs.nbs.bg.ac.rs/cobiss) uspostavljena je testna verzija uzajamne elektronske baze COBIB.SR sa ukupno 1.346.035 zapisa. Osnovu elektronskog kataloga čini baza Biblioteke Matice srpske sa 738.137 zapisa (55%).

U sistemu uzajamne katalogizacije obavezni primerak obrađuje se na jednom mestu, a Biblioteka Matice srpske i Narodna biblioteka Srbije međusobno preuzimaju zapise.

Na osnovu elektronske baze pripremaju se za štampu Bibliografija knjiga u Vojvodini i i personalne i specijalne bibliografije. Zahvaljujući programu za obradu rariteta na isti automatizovani način za štampu se pripremaju i katalozi najstarijih i najvrednijih zbirki.

Od avgusta 1996. godine, Biblioteka Matice srpske uključena je u Internet. Njena elektronska baza dostupna je korisnicima Interneta na elektronskoj adresi: http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=80017 .Rajlijeva karta Srbije
iz 1791. godine, bakrorez
Plan Šabačke tvrđave
iz 1788. godine, bakrorez

POSEBNE ZBIRKE

Posebne zbirke u Biblioteci Matice srpske, po raznovrsnosti sadržaja, informativnosti i oblicima u kojima se publikacije javljaju, jedna su od najzanimljivijih celina.

Kartografsko-geografska zbirka (6.900 karata i planova, 1.200 atlasa, 2.900 turističkih vodiča, 37.300 razglednica...)
Zbirka muzikalija (9.930 nota, 25.240 ploča, 6.480 kaseta, 196 video kaseta, 620 CD-a i 700 muzičkih programa)
Likovno-grafička zbirka (52.500 plakata, 3.200 razglednica sa umetničkim sadržajem, 18.300 kataloga umetničkih izložbi)
Zbirka sitnog i dokumentacionog materijala (oko 321.000 jedinica - adresara, kalendara, pozivnica, programa priredbi, recepata, redova vožnji, telefonskih imenika, stripova, proglasa i slično)

Ove publikacije koriste se u Čitaonici posebnih zbirki.


Razglednica Novog Sada
iz 1914. godine
Novosadska pijaca polovinom
19. veka, grafika

ZAVIČAJNA ZBIRKA VOJVODINE

Zavičajna zbirka Vojvodine okuplja knjige i periodiku izdate i štampane u Vojvodini, ili o Vojvodini, ili od vojvođanskih autora na srpskom, hrvatskom, mađarskom, rumunskom, slovačkom, rusinskom i drugim jezicima. Ova zbirka je muzejskog karaktera. Kao izdvojene zbirke čuvaju se sve publikacije Matice srpske, Srpske akademije nauka i umetnosti i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

ODELJENJE KATALOSKO-BIBLIOGRAFSKE OBRADE
Iz Matičinog apostola (13. vek)

 

© Biblioteka Matice srpske 2003 - 2021